# ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ποιο θα είναι το κόστος μεταφόρτωσης σιτηρών την περίοδο 2024/25
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ποιο θα είναι το κόστος μεταφόρτωσης σιτηρών την περίοδο 2024/25

Από το 2012 έως το 2020, το κόστος fobbing μειωνόταν συνεχώς λόγω των επενδύσεων στην ανάπτυξη της χωρητικότητας των τερματικών σταθμών και του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων λιμενικών ανελκυστήρων