# ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ

Λιμνοθάλασσα Πάπας στην Αχαΐα: Και με τη βούλα ζώνη παραγωγής και συλλογής ζώντων δίθυρων μαλακίων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Λιμνοθάλασσα Πάπας στην Αχαΐα: Και με τη βούλα ζώνη παραγωγής και συλλογής ζώντων δίθυρων μαλακίων

Οριστικοποιήθηκε με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, η προκαταρκτική κατηγοριοποίηση της λιμνοθάλασσας Πάπας στην Αχαΐα, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), ως ζώνης παραγωγής και συλλογής ζώντων δίθυρων μαλακίων.
Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων

Προκειμένου να προστατευθούν και να αποκατασταθούν η θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων.