# ΜΑΥΡΟΣ ΧΟΙΡΟΣ

Ακυρώνεται η διαφοροποίηση της αυτόχθονης φυλής του Μαύρου Χοίρου λόγω της μη παραχώρησης στους εκτροφείς κατάλληλων βοσκοτόπων
ΒΟΥΛΗ

Ακυρώνεται η διαφοροποίηση της αυτόχθονης φυλής του Μαύρου Χοίρου λόγω της μη παραχώρησης στους εκτροφείς κατάλληλων βοσκοτόπων

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν εκτροφείς της ποικιλίας του Μαύρου Χοίρου, τα βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω αυτόχθονης φυλής είναι η βόσκηση, η παραγωγή και η αναπαραγωγή στη φύση.