# ΜΕΙΩΣΗ

Οριακή η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο ενδεκάμηνο 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οριακή η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο ενδεκάμηνο 2019

Για δεύτερο διαδοχικό μήνα οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν σημαντική μείωση και συγκεκριμένα κατά 11,4%, καθώς το Νοέμβριο 2019 διαμορφώθηκαν σε €2.712,4 εκατ. έναντι €3.060,3 εκατ. το Νοέμβριο 2018