# ΜΕΤΡΟ 22

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε η τελική κατάταξη των αιτούντων στο Μέτρο 22
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε η τελική κατάταξη των αιτούντων στο Μέτρο 22

Δημοσιοποίηση Οριστικού Πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης – πληρωμής της 2ης πρόσκλησης του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»