# ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Και ψηφιακά η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και η μετάκληση εργατών γης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Και ψηφιακά η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και η μετάκληση εργατών γης

Mέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η οποία είναι διαθέσιμη από τις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πραγματοποιείται η υποβολή της αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής.
Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΑΑΕ
ΧΡΗΣΙΜΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΑΑΕ

Για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. και τον έλεγχο για την απόδοση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη ή του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα.