# ΜΟΝΙΛΙΑ

Μονίλια Βερικοκιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Μονίλια Βερικοκιάς

Σημαντικό μέτρο πρόληψης είναι η απομάκρυνση των βλαστών που φέρουν προσβεβλημένα άνθη ή έλκη όσο το δυνατό νωρίτερα
Μονίλια Κερασίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μονίλια Κερασίας

Οι μουμιοποιημένοι καρποί που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατηρούν το μόλυσμα της Μονίλιας σε όλη την διάρκεια του χειμώνα.