# ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Αλλαγές στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών της Δυτικής Ελλάδας
ΧΡΗΣΙΜΑ

Αλλαγές στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών της Δυτικής Ελλάδας

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των 1.670 δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία ένταξής τους και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο.