# ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Πελοπόννησος: 28,4 εκ ευρώ σε δικαιούχους του προγράμματος νέων αγροτών
ΧΡΗΣΙΜΑ

Πελοπόννησος: 28,4 εκ ευρώ σε δικαιούχους του προγράμματος νέων αγροτών

Με την απόφαση αυτή διατίθεται το πιο πάνω ποσό από τη συνολική πίστωση των 40.610.000 ευρώ για το εν λόγω πρόγραμμα, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του υπομέτρου.
Απόρριψη υποψηφίων νέων αγροτών ύστερα από ετεροχρονισμένους ελέγχους τεχνικών προδιαγραφών καλλιέργειας μανιταριών έτους 2022
ΒΟΥΛΗ

Απόρριψη υποψηφίων νέων αγροτών ύστερα από ετεροχρονισμένους ελέγχους τεχνικών προδιαγραφών καλλιέργειας μανιταριών έτους 2022

Τονίστηκε από τους ανωτέρω ότι, η μεταγενέστερη ημερολογιακά έκδοση ΦΕΚ σε σχέση με την έναρξη παραγωγής δεν μπορεί να δημιουργεί υποχρεώσεις ελέγχου, αφού ο εκ των υστέρων απαιτούμενος από το παραπάνω ΦΕΚ υποχρεωτικός εξοπλισμός, δεν έχει συμβάλλει σε πραγματικό χρόνο, ούτε στο ελάχιστο, στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη.
ΠΚΜ: Οι πρώτοι 1.501 αγρότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΚΜ: Οι πρώτοι 1.501 αγρότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"

Ήδη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων και τα ενταγμένα σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.