# ΝΟΤΙΟΣ ΙΝΔΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

Το Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση για τη διαχείριση της αλιείας στον Νότιο Ινδικό Ωκεανό
ΑΛΙΕΙΑΣ

Το Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση για τη διαχείριση της αλιείας στον Νότιο Ινδικό Ωκεανό

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι οι δυναμικές αναφορές συνδέουν νέες υποχρεώσεις, όπως η ενημέρωση των εντύπων που απαιτούνται για τη λειτουργία στη θάλασσα, με τα διαδικτυακά αρχεία της SIOFA.