# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Μέχρι 15/10 αιτήσεις για προσωρινή παύση αλιευτικών σκαφών λόγω Covid
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Μέχρι 15/10 αιτήσεις για προσωρινή παύση αλιευτικών σκαφών λόγω Covid

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί τη δράση Δ του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης του Covid-19».