# ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΠΟΡΩΝ

Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων: 3D περιήγηση στο παγκόσμιο θησαυροφυλάκιο της ανθρώπινης γεωργίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων: 3D περιήγηση στο παγκόσμιο θησαυροφυλάκιο της ανθρώπινης γεωργίας

Οι σπόροι, αντιπροσωπεύουν 12.000 χρόνια ανθρώπινης γεωργίας και στόχος της Παγκόσμιας Τράπεζας σπόρων είναι να αποτρέψει την εξαφάνιση καλλιεργούμενων ειδών μετά από κάποιον πόλεμο, φυσική καταστροφή ή πανδημία.