# ΠΕΚΔΥ

Π.Ε.Κ.Δ.Υ.: Ιδιωτικοποίηση των Επισήμων Κτηνιατρικών Ελέγχων και γενική απαξίωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Χώρας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Π.Ε.Κ.Δ.Υ.: Ιδιωτικοποίηση των Επισήμων Κτηνιατρικών Ελέγχων και γενική απαξίωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Χώρας

Να αποσύρουν το σχέδιο της νέας ΚΥΑ και να μην προχωρήσει καμιά ιδιωτικοποίηση αρμοδιότητας όπως προβλέπεται ειδικά στο άρθρο 4. του σχεδίου.