# ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

PJ Condellis s.a: Ηγέτιδα δύναμη στην προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και του περιβάλλοντος μέσω GIS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

PJ Condellis s.a: Ηγέτιδα δύναμη στην προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και του περιβάλλοντος μέσω GIS

Η PJ Condellis s.a είναι ο Μέγας Χορηγός στο πολυαναμενόμενο Συνέδριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και το Περιβάλλον