# ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μεγάλη έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες και το περιβάλλον
ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μεγάλη έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες και το περιβάλλον

Τα δύο τρίτα των καταναλωτών εμφανίζονται πρόθυμοι να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες για περιβαλλοντικούς λόγους, με πολλούς από αυτούς να δηλώνουν ότι θα ήθελαν λιγότερη σπατάλη τροφίμων στο σπίτι
Το WWF Ελλάς έστειλε προς τους βουλευτές έκτακτη παρέμβαση για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το WWF Ελλάς έστειλε προς τους βουλευτές έκτακτη παρέμβαση για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Σχόλια επί του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»