# ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Επίδομα Παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα Α21
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Επίδομα Παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα Α21

Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στο Α21 του 2022 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021.