# ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 13.560.931,56€
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 13.560.931,56€

Αφορούν πληρωμές σε Υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, Μεταφορικά σε νησιά του Αιγαίου, Γενετικούς πόρους, Ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α.