# ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Αύριο πληρωμές ΕΛ.Γ.Α. και ΚΟΕ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Αύριο πληρωμές ΕΛ.Γ.Α. και ΚΟΕ

Καταβάλλονται, αύριο, Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις (Κ.Ο.Ε.) ύψους 4.332.447,15 ευρώ που αφορούν το Πρόγραμμα Ενισχύσεων «Ετήσιο 2017» σε 4.176 δικαιούχους.