# ΠΟΦΕΕ

Αίτημα της ΠΟΦΕΕ για μεταφορά προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής ΜΥΦ έτους 2018
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αίτημα της ΠΟΦΕΕ για μεταφορά προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής ΜΥΦ έτους 2018

Την 1η Απριλίου 2019 λήγει η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων εσόδων και εξόδων έτους 2018 (ΜΥΦ), εκ των οποίων μεγάλος όγκος καταστάσεων, δεν έχει ακόμα υποβληθεί .