# ΠΟΠ/ ΠΓΕ

Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν υπέρ της προστασίας των ΠΟΠ και των ΠΓΕ για τον οίνο, εκτός EUIPO
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν υπέρ της προστασίας των ΠΟΠ και των ΠΓΕ για τον οίνο, εκτός EUIPO

Οι οργανισμοί του τομέα, η oriGIn UE και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οίνων Προέλευσης (Efow), χαιρετίζουν αυτή τη θέση που θα «ενδυναμώσει το σύστημα Γεωγραφικών Ενδείξεων της ΕΕ».