# ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Διευκρινίσεις για το εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών
ΧΡΗΣΙΜΑ

Διευκρινίσεις για το εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών

Με τον τρόπο αυτό θα υπολογίζεται η πυκνότητα εκτροφής σε όλα τα στάδια και θα καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο η μέγιστη πραγματική δυναμικότητα που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.
Επανέναρξη των εξαγωγών ευρωπαϊκού χοιρινού κρέατος και πουλερικών προς τη Δημοκρατία της Κορέας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επανέναρξη των εξαγωγών ευρωπαϊκού χοιρινού κρέατος και πουλερικών προς τη Δημοκρατία της Κορέας

Η διασφάλιση της υγείας των ζώων αποτελεί βασική προτεραιότητα για εμάς. Στην ΕΕ εφαρμόσαμε αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα κατά της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και της γρίπης των πτηνών.
Καταγραφή εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών για τη θέσπιση εθνικού μητρώου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Καταγραφή εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών για τη θέσπιση εθνικού μητρώου

Δεδομένου ότι η έναρξη λειτουργίας του εν λόγω συστήματος τοποθετείται στις αρχές του νέου έτους, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προέχει η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο και η επικαιροποίηση στοιχείων των συγκεκριμένων κατηγοριών εκμεταλλεύσεων.