# ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους  67.049.747,87€
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 67.049.747,87€

Αφορούν πληρωμές σε βελτίωση σε παραγωγή και εμπορία μελιού, αίγειο γάλα, διεπαγγελματική βάμβακος, βασική ενίσχυση 2021, πράσινη ενίσχυση 2021, πρόβειο γάλα, συνδεδεμένες ενισχύσεις 2021, πρόωρη συνταξιοδότηση κ.α.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται πληρωμές βασικής ενίσχυσης και Πράσινης Ενίσχυσης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται πληρωμές βασικής ενίσχυσης και Πράσινης Ενίσχυσης

Η απόφαση που είχε πάρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μη καταβολή ποσοστού 10% της Βασικής Ενίσχυσης, 5% της Πράσινης Ενίσχυσης και 10% των Γεωργών Νεαρής Ηλικίας οδήγησε τους Γεωργούς και Κτηνοτρόφους της Χώρας στα «Κάγκελα» τα προηγούμενα Χριστούγεννα