# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2021-2023

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωσε  σχέδιο για την αύξηση της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  με ορίζοντα το 2030
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωσε σχέδιο για την αύξηση της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ορίζοντα το 2030

"Με την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η βιολογική γεωργία θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων για την ΕΕ », δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή