Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωσε  σχέδιο για την αύξηση της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  με ορίζοντα το 2030

Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την αύξηση της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με ορίζοντα το 2030 να  φτάσει στο 25% τις συνολικής παραγωγής της Ευρωπης.

Φρανς Τίμερμανς, Εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία συμβάλλει στη ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα.

Η Επιτροπή θα προβεί σε ενέργειες για να:

Μείωση κατά 50 % η χρήση και ο κίνδυνος των χημικών φυτοφαρμάκων έως το 2030.

Μειώσει κατά 50 % η χρήση των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων έως το 2030.

Το πλεόνασμα θρεπτικών στοιχείων στο περιβάλλον είναι σοβαρή πηγή ρύπανσης του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, με αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στο κλίμα.

 Η Επιτροπή θα λάβει μέτρα για να μειωθούν οι απώλειες θρεπτικών ουσιών κατά τουλάχιστον 50 %, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν υποβαθμίζεται η γονιμότητα του εδάφους και μείωση  στην  χρήση λιπασμάτων κατά τουλάχιστον 20 % έως το 2030.

Επί του παρόντος, περίπου 8.5 τοις εκατό - 13.8 εκατομμύρια εκτάρια - όλων των γεωργικών εκτάσεων στην ΕΕ καλλιεργούνται βιολογικά. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 9.8% των 4.6 εκατομμυρίων εκταρίων με ελιές  καλλιεργείται βιολογικά.

Η αυξημένη βιολογική παραγωγή βρίσκεται στο επίκεντρο  για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας που παρέχουν δίκαια εισοδήματα για τους αγρότες και συμβάλλουν σε ζωντανές ευρωπαϊκές αγροτικές και παράκτιες περιοχές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι τα βιολογικά αγροτικά προϊόντα στα μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης εκτιμώνται σήμερα σε περίπου 41 δισεκατομμύρια ευρώ.

"Με την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η βιολογική γεωργία θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων για την ΕΕ », δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

"Ο στόχος του 25 τοις εκατό αυξάνει σημαντικά τις φιλοδοξίες μας », δήλωσε η Επιτροπή στην έκθεσή της. "Αυτό το σχέδιο δράσης στοχεύει στην ενθάρρυνση μιας σημαντικής αύξησης του μεριδίου της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ, ενθαρρύνοντας τους αγρότες να μετατρέψουν τις καλλιέργειες  σε βιολογικές και να επεκτείνουν  την προσβασιμότητα των βιολογικών τροφίμων και να καλύψει το χάσμα μεταξύ μιας καμπύλης ανάπτυξης ως συνήθως ως προς την ανάπτυξη και της »απαιτείται επιπλέον προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόχου 25 τοις εκατό έως το 2030. "

Η Επιτροπή σκοπεύει να επιτύχει τον νέο της στόχο ενθαρρύνοντας την κατανάλωση βιολογικών τροφίμων στην ευρωπαϊκή ένωση . Πρότειναν να προωθήσουν  το λογότυπο της βιολογικής γεωργίας που εφαρμόζεται σε προϊόντα διατροφής στην ΕΕ, βελτίωση της ιχνηλασιμότητας και να σπάσει  την απάτη των  τροφίμων και να αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να αυξήσει το ρυθμό με τον οποίο οι αγρότες μετατρέπονται οι συμβατικές καλλιέργειες σε βιολογικές. με πρακτικές παρέχοντας οικονομική υποστήριξη και κίνητρα για να το πράξουν μέσα από την Κοινή Γεωργική Πολιτική, την προώθηση οργανώσεων παραγωγών βιολογικών προϊόντων και ενίσχυση τοπικών και μικρών αλυσίδων παραγωγής.

Ο απώτερος στόχος του σχεδίου είναι η προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή γεωργία και η αύξηση της βιωσιμότητας του τομέα, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς  σε εκπομπές αερίων του  θερμοκηπίου στην  ευρωπαϊκή ήπειρο."

Ακόμη και αν επενδύσουμε σε καινοτόμο δράση για το κλίμα, και πάλι οι επιπτώσεις από την υπερθέρμανση του πλανήτη θα είναι σοβαρές. Τα εργαλεία FARM TO FORK  που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους αγρότες  και τις περιοχές των αναπτυσσόμενων χωρών να προσαρμοστούν σε αυτές τις δραματικές επιπτώσεις και να αποκτήσουν αυξανόμενη σημασία.

Δείτε τα παρακάτω γραφήματα όπου καταγράφονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ανακαλύψτε τις χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων στον κόσμο.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι βασικός παράγοντας της κλιματικής αλλαγής.

Ποιες χώρες ρυπαίνουν περισσότερο και σε ποιους τομείς;


Ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά έτος στην ΕΕ

Όπως δείχνει το παραπάνω γράφημα, το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί το σημαντικότερο αέριο θερμοκηπίου. Ως επί των πλείστων, η παραγωγή του οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Άλλα αέρια του θερμοκηπίου εκπέμπονται σε μικρότερες ποσότητες, ωστόσο παγιδεύουν τη θερμότητα με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από το διοξείδιο του άνθρακα, και σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύονται χίλες φορές ισχυρότερα.

Δείτε τα παρακάτω γραφήματα όπου καταγράφονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ανακαλύψτε τις χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων στον κόσμο.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι βασικός παράγοντας της κλιματικής αλλαγής. Ποιες χώρες ρυπαίνουν περισσότερο και σε ποιους τομείς;

Γράφημα 1:  οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το 2017   
Γράφημα 1: οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράχθηκαν το 2017 στην ΕΕ και τα ποσοστά των διάφορων αερίων 
Ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά έτος στην ΕΕ

Όπως δείχνει το παραπάνω γράφημα, το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί το σημαντικότερο αέριο θερμοκηπίου. Ως επί των πλείστων, η παραγωγή του οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Άλλα αέρια του θερμοκηπίου εκπέμπονται σε μικρότερες ποσότητες, ωστόσο παγιδεύουν τη θερμότητα με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από το διοξείδιο του άνθρακα, και σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύονται χίλες φορές ισχυρότερα.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τις δράσεις της ΕΕ για την μείωση των εκπομπών άνθρακα

Γράφημα 2: οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τομέα στην ΕΕ το 2017 
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τομέα στην ΕΕ

Σύμφωνα με την 5η έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Ομάδας για τις Κλιματικές Μεταβολές (IPCC), είναι εξαιρετικά πιθανό οι ανθρώπινες δραστηριότητες των τελευταίων 50 ετών να έχουν θερμάνει τον πλανήτη μας. Στις δραστηριότητές αυτές συμπεριλαμβάνονται για παράδειγμα η καύση του άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, η αποψίλωση των δασών και η γεωργία.

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ το 2017,  κατανεμημένες ανά βασικούς τομείς πηγών. Η ενέργεια ευθύνεται για το 80,7% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2017, το ένα τρίτο των οποίων οφείλεται στον τομέα των μεταφορών.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τη γεωργία αντιστοιχούν στο 8,72%, από  βιομηχανικές διεργασίες και  χρήση προϊόντων στο 7,82%  και από τη διαχείριση αποβλήτων στο 2,75%.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά χώρα στην ΕΕ και παγκοσμίως

Στον παραπάνω διάγραμμα θα βρείτε τη λίστα με συνολικές εκπομπές αερίων κάθε κράτους μέλους της ΕΕ για το 2017. Στο παρκάτων γράφημα παρουσιάζονται οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας για το 2015. Η ΕΕ αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών μετά την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθούμενη από την Ινδία και τη Ρωσία.

Τα αέρια του θερμοκηπίου παραμένουν στην ατμόσφαιρα για περιόδους που κυμαίνονται από μερικά χρόνια έως χιλιάδες χρόνια. ‘Έχουν συνεπώς παγκόσμιο αντίκτυπο, ανεξάρτητα από τον τόπο αρχικής εκπομπής τους.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις