# ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

Διεργασίες για τον προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και πυρηνελαίων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διεργασίες για τον προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και πυρηνελαίων

Μεταξύ των θεμάτων είναι ο έλεγχος φυτοφαρμάκων σε τρίτες χώρες, η ανάλυση πτητικών ενώσεων και η μέθοδος της Οργανοληπτικής Αξιολόγησης με την διαδικασία κατ’ έφεση εξέτασής της.