# ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Eurostat: Πόσα δαπανούν οι χώρες της ΕΕ για την πυροπροστασία - Η θέση της Ελλάδας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Eurostat: Πόσα δαπανούν οι χώρες της ΕΕ για την πυροπροστασία - Η θέση της Ελλάδας

Η Ρουμανία είχε το υψηλότερο μερίδιο δαπανών για υπηρεσίες πυροπροστασίας με 0,8%, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο με 0,6%.