# ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αναβλήθηκε 3η φορά η εκδήλωση για την έναρξη του «Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναβλήθηκε 3η φορά η εκδήλωση για την έναρξη του «Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας»

Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 με πόρους ύψους 21,5 εκατ. ευρώ και οι τράπεζες που θα συμμετέχουν στο Ταμείο, με πόρους του ΠΑΑ 2014-2022.