Πρέπει να αναγράφεται το ΑΦΜ στα αλιευτικά σκάφη για την επιστροφή ΦΠΑ

Με αφορμή προβλήματα που έχουν προκύψει σε τελωνειακές αρχές της χώρας, σχετικά με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων που παραδόθηκαν σε αλιευτικά σκάφη από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύσιμα) βάσει αποδείξεων εσόδου - τα οποία εκδόθηκαν από πρατήρια υγρών καυσίμων μετά την τοποθέτηση του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών, εκδόθηκε η εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚ Γ 5019715 ΕΞ2015/18.9.15.

Με την εν λόγω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η απόφαση επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων στους δικαιούχους αλιείς/επαγγελματίες βάσει των αποδείξεων εσόδου που εκδίδονται από τα πρατήρια υγρών καυσίμων για πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία, θα εκδίδεται μόνο εφόσον στη σχετική απόδειξη εσόδου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου επιστροφής φόρου προσώπου.

Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 3.6 της ΚΥΑ ΠΟΛ.1009/4.1.2012, παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον δεν ακολουθείται η προαναφερθείσα διαδικασία και ζητείται η έκδοση Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής ή Τιμολογίου, στο εν λόγω παραστατικό να αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ ....... αποδείξεων εσόδου» και στην περίπτωση αυτή οι σχετικές αποδείξεις εσόδου να παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής ή Τιμολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

Όσον αφορά την αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος που παραδίδει καύσιμα σε αλιευτικά και λοιπά επαγγελματικά σκάφη, είτε με παραστατικό διακίνησης (π.χ. δελτίο αποστολής, συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής κ.λ.π.) είτε με τιμολόγιο, τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 5 (παράγραφος 8, περίπτωση 5.8.5) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 251/Α'), που αναφέρονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του δελτίου αποστολής, όσο και από αυτές του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ιδίου νόμου που αναφέρονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου, δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής επ' αυτών του αριθμού κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος, χωρίς όμως να συνιστά παράβαση η αναγραφή οποιουδήποτε επιπλέον περιεχόμενου.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις