Ειδικές Άδειες αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών για το έτος 2016

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά ΑΜΕΣΑ η κατάθεση αιτήσεων για την έκδοση Ειδικών Αδειών αλίευσης των μεγάλων πελαγικών ειδών (ερυθρός τόνος, μακρύπτερος τόνος και ξιφίας) για το έτος 2016, σύμφωνα με τις συστάσεις διεθνών περιφερειακών οργανισμών (ICCAT, GFCM) και την αριθ. 5632/104626/2015 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ΑΔΑ: 7ΑΙΞ465ΦΘΗ-769 (ΦΕΚ 2151/Β΄/07.10.2015). Οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015, για τον ερυθρό τόνο στην Υπηρεσία μας ενώ οι αιτήσεις για ξιφία και μακρύπτερο τόνο γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Σ.Π.Α.

Για να γίνει αποδεκτή αίτηση, θα πρέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη οπωσδήποτε να έχουν αλιευτική άδεια σε ισχύ, ολικό μήκος μεγαλύτερο των εννέα (9) μέτρων, στην αλιευτική τους άδεια να αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία με κωδικούς LHM (αγκιστρωτά εργαλεία χειρός) και LLD (παρασυρόμενα παραγάδια) αλλά όχι αυτά με κωδικούς OTB (τράτα βυθού) και SB (βιντζότρατα), εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών (VMS) καθώς και ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής (ERS). Επίσης, θα πρέπει να μην έχουν υποπέσει σε αλιευτική παράβαση, από τις αναφερόμενες στο άρθρο 9 της παραπάνω Απόφασης, κατά το έτος που προηγείται της αίτησης και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της.

Σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, χορηγούνται 2 ειδικές άδειες αλίευσης τόνου σε αλιείς ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση για πρώτη φορά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2351351140 και -141, κα. Βουλγαρίδου και κ. Δαφνάκης, αντίστοιχα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις