Πρόταση της Επιτροπής για βιώσιμη αλιεία στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα το 2018

Ενόψει του Συμβουλίου Αλιείας του Δεκεμβρίου, όπου τα κράτη μέλη θα καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τις αλιευτικές ποσοστώσεις του επόμενου έτους στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα, η Επιτροπή παρουσιάζει την πρότασή της για βιώσιμη αλιεία από τον κλάδο.

Σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει την πρότασή της για τις αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα για το 2018. Η Επιτροπή προτείνει ποσοστώσεις για 78 αποθέματα: για 53 αποθέματα η αλιευτική ποσόστωση είτε αυξάνεται είτε παραμένει η ίδια και για 25 αποθέματα μειώνεται. Οι αλιευτικές δυνατότητες, ή τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC), είναι ποσοστώσεις που καθορίζονται για τα περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα με στόχο τη διατήρηση υγιών αποθεμάτων, επιτρέποντας ταυτόχρονα στον αλιευτικό κλάδο να επωφελείται από την αλίευση της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας ψαριών. Καθώς αυξάνεται το μέγεθος ορισμένων βασικών ιχθυαποθεμάτων, ιδίως της γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα, του μερλούκιου του Βορρά και του νότιου αποθέματος σαφριδιού, αυξάνεται και η κερδοφορία του τομέα της αλιείας, με περίπου 1,5 δισ. ευρώ κέρδη για το 2017.

Ο κ. Καρμένου Βέλα, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, δήλωσε τα εξής: «Ο στόλος μας αυξάνει την κερδοφορία του και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα από τα βασικά ιχθυαποθέματα της ΕΕ είναι πιο υγιή και πιο άφθονα. Η επιμονή των αλιέων και οι υπεύθυνες αποφάσεις για τη διαχείριση της αλιείας αποδεικνύουν ότι η βιωσιμότητα και η κερδοφορία μπορούν να συμβαδίζουν. Ωστόσο, δεν είναι η ώρα για εφησυχασμό. Πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλλουμε από κοινού προσπάθειες για να διαχειριστούμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας με αποτελεσματικό τρόπο προς όφελος του περιβάλλοντος, της οικονομίας και των μελλοντικών γενεών.»

Η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία έτη, καθώς 44 αποθέματα αλιεύονται πλέον σε επίπεδο μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) έναντι μόλις 5 αποθεμάτων το 2009. Ο στόχος βάσει της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι να αλιεύονται όλα τα αποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα έως το 2020. Η διαδικασία προς την κατεύθυνση αυτή λαμβάνει υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Καθώς πλησιάζει η νομικώς δεσμευτική προθεσμία για τον στόχο του 2020, μειώνεται το περιθώριο για τον καθορισμό ποσοστώσεων που δεν είναι βιώσιμες. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τη στήριξη των αλιέων κατά την εν λόγω μετάβαση.

Η σημερινή πρόταση θα υποβληθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο Αλιείας του Δεκεμβρίου (11-12 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες), ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Τι προβλέπει η πρόταση

Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές ποσοστώσεις με βάση τις ανεξάρτητες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που λαμβάνει από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας(link is external) (ICES).

Η πρόταση καλύπτει τα αποθέματα που διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΕΕ, καθώς και τα αποθέματα των οποίων η διαχείριση γίνεται σε συνεργασία με τρίτες χώρες, όπως η Νορβηγία, ή μέσω των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας (ΠΟΔΑ). Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για πολλά από τα εν λόγω αποθέματα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ για ορισμένα άλλα αποθέματα δεν υπάρχει ακόμη επιστημονική γνωμοδότηση. Για τα αποθέματα αυτά, τα αριθμητικά δεδομένα θα συμπεριληφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Προς το τέλος του φθινοπώρου η Επιτροπή θα προτείνει πρόσθετες ποσοστώσεις, τις λεγόμενες συμπληρωματικές ποσοστώσεις («top-ups»), για τους τύπους αλιείας που, το 2018, υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης, σύμφωνα με την οποία όλα τα αλιεύματα ρυθμιζόμενων εμπορικών ειδών που βρίσκονται επί του σκάφους πρέπει να εκφορτώνονται και να προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Ως εκ τούτου, η επιτρεπόμενη ποσόστωση αυξάνεται για να διευκολυνθεί η μετάβαση στο νέο σύστημα απαγόρευσης των απορρίψεων. Το ακριβές επίπεδο συμπληρωματικής ποσόστωσης ανά τύπο αλιείας θα καθοριστεί με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Η πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη τις επικείμενες συμπληρωματικές ποσοστώσεις των TAC.

  • Προτεινόμενες αυξήσεις: Για 19 αποθέματα, όπως η καραβίδα στη Βόρεια Θάλασσα, 4 αποθέματα γλώσσας και 3 αποθέματα χωματίδας στα βορειοδυτικά ύδατα, και τα αποθέματα ζαγκέτας στα νοτιοδυτικά ύδατα, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα. Οι αυξήσεις περιλαμβάνουν επίσης το κοινωνικοοικονομικά σημαντικό απόθεμα γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο για το οποίο εφαρμόστηκε σχέδιο διαχείρισης υπό την καθοδήγηση του κλάδου και μπορεί πλέον να αυξηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τη γλώσσα στην Ανατολική Μάγχη και για το απόθεμα σαφριδιού στον Δυτικό Ατλαντικό, που μπορούν επίσης να αυξηθούν.
  • Αποθέματα που μπορούν να αλιεύονται όπως πριν: 14 αποθέματα παραμένουν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος.
  • Προτεινόμενες μειώσεις: Προτείνονται μειώσεις για 25 αποθέματα. Για 15 από αυτά, η προτεινόμενη μείωση είναι κάτω από 20%. Για τη χωματίδα στην Κελτική Θάλασσα και το νταούκι Ατλαντικού στα δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας προτείνεται μηδενικό TAC.
  • Παρουσιάζεται πρόταση για την απαγόρευση της αλιείας χελιού σε όλα τα ύδατα της Ένωσης, κατόπιν επιστημονικών γνωμοδοτήσεων οι οποίες τονίζουν τη σημασία της παύσης όλων των τύπων αλιείας που στοχεύουν τους γεννήτορες, έως ότου υπάρξουν σαφείς ενδείξεις βελτίωσης της κατάστασης του αποθέματος.
  • Αποθέματα για τα οποία υπάρχει έλλειψη επιστημονικών δεδομένων: Όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία για να εκτιμήσουμε σωστά το μέγεθος του αποθέματος, η πρόταση της Επιτροπής ευθυγραμμίζεται με την επιστημονική γνωμοδότηση του ICES, η οποία προτείνει μειώσεις ή αυξήσεις των TAC κατά 20% το πολύ.
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις