Κανόνες αλιείας: υποχρεωτική χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε ορισμένα σκάφη

Το ΕΚ υιοθέτησε σήμερα τη διαπραγματευτική του θέση για το νέο σύστημα αλιευτικών ελέγχων, με στόχο την αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες στην ΕΕ από το 2010.

Με 401 ψήφους υπέρ, 247 κατά και 47 αποχές, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν στη χρήση νέων τεχνολογιών προκειμένου να εφαρμόζονται καλύτερα οι αλιευτικοί κανόνες, αλλά και για να ενισχυθεί η ασφάλεια στη θάλασσα και να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια ως προς τις αλιευτικές δραστηριότητες. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν επίσης ότι οι καταναλωτές πρέπει να ξέρουν πότε, πού και πώς έχουν αλιευτεί τα προϊόντα που αγοράζουν.

 

Για να ελέγχεται η τήρηση των υποχρεώσεων εκφόρτωσης, πρέπει να γίνει υποχρεωτική η χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης επί των σκαφών για ένα «ελάχιστο ποσοστό» σκαφών, τα οποία είναι μακρύτερα των 12 μέτρων και τα οποία κρίνονται «ως υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής». Η χρήση του εξοπλισμού αυτού θα επιβληθεί ως πρόσθετο περιοριστικό μέτρο σε όλα τα σκάφη που διαπράττουν δύο ή περισσότερες παραβάσεις. Στα σκάφη που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε εθελοντική βάση θα πρέπει να προσφέρονται κίνητρα όπως επιπρόσθετη κατανομή ποσοστώσεων ή διαγραφή «πόντων» που έχουν επιβληθεί σε περίπτωση παράβασης.

 

Το Κοινοβούλιο στηρίζει την πρόταση για την εναρμόνιση των κυρώσεων και απαιτεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μητρώου παραβάσεων προκειμένου να συγκεντρώνονται πληροφορίες από όλα τα κράτη μέλη. Το ΕΚ ζητά επίσης ένα «κατάλληλο σύστημα κυρώσεων» για παραβάσεις που διαπράττονται από ερασιτέχνες αλιείς.

 

Μείωση των αποβλήτων, περισσότερη ασφάλεια και διαφάνεια

 

Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ «από το αγρόκτημα στο πιάτο», το ΕΚ απαιτεί η προέλευση των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας να μπορεί να ανιχνευθεί σε όλο το μήκος της διατροφικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασμένων και εισαγόμενων προϊόντων. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμα δεδομένα για το είδος του ψαριού, την τοποθεσία, την ημερομηνία και την ώρα που αλιεύθηκε, και το είδος του αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε.

 

Σε μια προσπάθεια ελάττωσης των θαλάσσιων απορριμμάτων, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι όλα τα σκάφη θα πρέπει να υποχρεούνται να ενημερώνουν τις εθνικές αρχές όταν χάνουν αλιευτικά εργαλεία και να φέρουν στο σκάφος τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να τα ανακτήσουν.

 

Όλα τα σκάφη θα πρέπει επίσης να είναι εξοπλισμένα με συσκευές εντοπισμού γεωγραφικής θέσης που θα τους δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζονται και να ταυτοποιούνται αυτόματα. Το μέτρο αυτό χαρακτηρίζεται απαραίτητο για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο κείμενο.

 

Το Κοινοβούλιο προτείνει επίσης την αύξηση του αποδεκτού περιθωρίου λάθους όσον αφορά το βάρος ορισμένων ειδών το οποίο υπολογίζουν οι αλιείς επί του σκάφους (επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής).

 

Δήλωση

 

Η εισηγήτρια Clara AGUILERA (Σοσιαλιστές, Ισπανία), δήλωσε: «Κάναμε σημαντικά βήματα για να αποκτήσουμε κοινούς κανόνες. Οι επιθεωρήσεις στην αλιεία που γίνονται στην Ισπανία δεν πρέπει να διαφέρουν από αυτές της Δανίας, της Πολωνίας ή της Ιταλίας. Πρέπει να εναρμονιστούν και να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές, χωρίς να επιβαρύνεται τελικά ο τομέας με περισσότερη γραφειοκρατία».

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις