Τα ευρωπαϊκά χέλια μειώνονται παγκοσμίως

Την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023, η Επιτροπή Αλιείας πραγματοποίησε δημόσια ακρόαση με τίτλο «Η εφαρμογή του κανονισμού 1100/2007 για το χέλι». Η ακρόαση θα παράσχει αποδεικτικά στοιχεία και καθοδήγηση για την καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού για το χέλι. Το ευρωπαϊκό χέλι (Anguilla anguilla) είναι ένα μεταναστευτικό είδος με μοναδικό κύκλο ζωής. Μεταξύ της φάσης ωοτοκίας και του προαναπαραγωγικού σταδίου, το ευρωπαϊκό χέλι μεταναστεύει από τον Βορειοδυτικό Ατλαντικό στις ακτές της περιοχής κατανομής τους και στα ηπειρωτικά ύδατα.

Τα ευρωπαϊκά χέλια μειώνονται παγκοσμίως λόγω ενός συνδυασμού φυσικών αιτιών και ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο κανονισμός για το χέλι (2007) θεσπίζει μέτρα για την ανάκτηση του ευρωπαϊκού αποθέματος χελιών και υποχρεώνει τα κράτη μέλη με λεκάνες απορροής ποταμών στην εθνική τους επικράτεια που αποτελούν ενδιαιτήματα για τα χέλια, να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν Σχέδια Διαχείρισης Χελιών (EMP).

Ένα ΣΔΠ μπορεί να περιέχει μέτρα , όπως μείωση της εμπορικής αλιευτικής δραστηριότητας, περιορισμός της ερασιτεχνικής αλιείας, μέτρα ανανέωσης αποθεμάτων, διαρθρωτικά μέτρα για να καταστήσουν βατό το ποτάμι και να βελτιώσουν τους οικοτόπους των ποταμών, μεταφορά αργυρόχελου από εσωτερικά ύδατα, καταπολέμηση αρπακτικών, μέτρα που σχετίζονται με υδροηλεκτρικούς τουρμπίνες, υδατοκαλλιέργεια και άλλα μέτρο απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου διαφυγής.

Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα διαχείρισης θα πρέπει να μειώσουν τη θνησιμότητα από ανθρώπινη δραστηριότητα για να διασφαλιστεί η διαφυγή στη θάλασσα τουλάχιστον του 40% των ενήλικων χελιών σε σχέση με τα επίπεδα διαφυγής που θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν ανθρώπινες επιρροές.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις