# ΧΕΛΙ

Συντονισμένο σχέδιο διαχείρισης αποσκοπεί στην προώθηση της ανάκαμψης του πληθυσμού του ευρωπαϊκού χελιού στη Μεσόγειο
ΑΛΙΕΙΑΣ

Συντονισμένο σχέδιο διαχείρισης αποσκοπεί στην προώθηση της ανάκαμψης του πληθυσμού του ευρωπαϊκού χελιού στη Μεσόγειο

Τα χέλια κινδυνεύουν με εξαφάνιση και αντιμετωπίζουν απειλές όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια οικοτόπων, η ρύπανση και η υπεραλίευση .
Aπαγόρευση αλιείας πέστροφας & χελιού
ΑΛΙΕΙΑΣ

Aπαγόρευση αλιείας πέστροφας & χελιού

Επίσης απαγορεύεται απολύτως για το χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους έως το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους η διενέργεια επαγγελματικές αλιείας χελιού.