Ευρωβουλευτές: Η αλιεία πρέπει να γίνει πιο βιώσιμη, αλλά χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια

Σύμφωνα με την Επιτροπή Αλιείας, η αντίθεση μεταξύ του κλάδου και της προστασίας της βιοποικιλότητας έχει φτάσει σε αδιέξοδο, παρόλο που και οι δύο στόχοι μπορούν να επιτευχθούν ταυτόχρονα.

Με 20 ψήφους υπέρ, τέσσερις κατά και καμία αποχή, η Επιτροπή Αλιείας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τις προτάσεις που έγιναν στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τα θαλάσσια οικοσυστήματα . Οι ευρωβουλευτές θέλουν να ληφθούν υπόψη άλλες προτεραιότητες και στρατηγικές, όπως η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση βασισμένη στο οικοσύστημα, προωθώντας τις συνέργειες μεταξύ όλων των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των θαλάσσιων ενεργειακών υποδομών. Τονίζουν επίσης τη σημασία της εξασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού με τις τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή δεν συμβουλεύτηκε τα ενδιαφερόμενα μέρη για το σχέδιο δράσης, λένε ότι οι αυξήσεις των τιμών δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη και οι εκπρόσωποι των χωρών της ΕΕ ανησυχούσαν για μια «υπερβολικά απλοϊκή προσέγγιση» όσον αφορά τους περιορισμούς της τράτας βυθού σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές.


Τράτα βυθού

Σημειώνοντας ότι τα αλιεύματα κινητών εργαλείων βυθού αντιπροσωπεύουν το 25% των συνολικών αλιευμάτων στην ΕΕ, οι ευρωβουλευτές επικρίνουν ιδιαίτερα την πρόταση της Επιτροπής για την εξάλειψη της τράτας βυθού σε όλες τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές έως το 2030. Λένε ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια ή να οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών προϊόντων που δεσμεύονται με μηχανισμούς περιορισμένης χρήσης στην ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές θέτουν επίσης το ζήτημα του αριθμού των σκαφών της ΕΕ που λειτουργούν με κινητό εξοπλισμό επαφής πυθμένα και τον πιθανό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των προτεινόμενων μέτρων σε πολλές παράκτιες περιοχές.


Το EMFAF για την υποστήριξη της μετάβασης για πιο επιλεκτικές τεχνικές αλιείας

Η Επιτροπή Αλιείας λέει ότι η απτή πρόοδος προς την κατεύθυνση της πιο βιώσιμης αλιείας στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής «συνέβη σε υψηλό κόστος» για τις αλιευτικές κοινότητες. Ως εκ τούτου, τονίζουν την ανάγκη συμμετοχής αλιέων και εταιρειών κατά τον σχεδιασμό δράσεων για την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι το EMFAF πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της μετάβασης των αλιευτικών στόλων της ΕΕ σε πιο επιλεκτικές αλιευτικές τεχνικές, για να βοηθήσει τους αλιείς που πλήττονται περισσότερο από τους περιορισμούς και για να μετριάσει τον αντίκτυπο των μέτρων.


Επόμενα βήματα

Ο ευρωβουλευτής Francico Guerreiro (Πράσινοι, PT), που καταψήφισε, θα καταθέσει μια θέση μειοψηφίας. Ο εισηγητής Niclas Herbst (EPP, DE) διαβεβαίωσε ότι κατέβαλε προσπάθεια να εκπροσωπήσει όλες τις απόψεις.

Αυτή η πρωτοβουλία θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί σε μία από τις επόμενες συνόδους ολομέλειας.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις