Απαγόρευση Αλιείας Χελιού στην Κέρκυρα

Το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Κέρκυρας ενημερώνει τους αλιείς ότι, εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/259, της 10ης Ιανουαρίου 2024, του Συμβουλίου, «σχετικά με τον καθορισμό, για το 2024, των αλιευτικών δυνατοτήτων που ισχύουν στη Μεσόγειο θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων» και ισχύει από 1/1/2024. Μεταξύ των άλλων, στο άρθρο 4 αυτού «Ευρωπαϊκό χέλι», προβλέπεται η λήψη μέτρων για την εξάμηνη, τουλάχιστον, απαγόρευση της αλιείας του ευρωπαϊκού χελιού, συνεχόμενα ή τμηματικά. Για την εφαρμογή του Κανονισμού δρομολογείται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τις επιλογές που προβλέπονται στον Κανονισμό για το έτος 2024, για απαγόρευση των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων για το ευρωπαϊκό χέλι, για διάστημα έξι μηνών συνεχόμενα ή αθροιστικά, ως ακολούθως:

1) ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ , ΛΙΜΝΕΣ : Από 20ης Φεβρουαρίου έως και 20ης Αυγούστου 2024

2) ΠΟΤΑΜΙΑ: - Από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2024, (ως η πργ. 3 άρθρου 4 του Κανονισμού) και - Από 15ης Απριλίου έως και 15ης Ιουνίου 2024 , - Από 1ης έως και 30ης Νοεμβρίου 2024,

3) ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΑ - Από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2024 (ως πργ. 3 άρθρου 4 του Κανονισμού) και - Από 1ης Σεπτεμβρίου έως 30ης Νοεμβρίου 2024.

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 643/39462/2013 (Β΄883) Υ Α, η αλιεία χελιού επιτρέπεται μόνον κατόπιν χορήγησης σχετικής ειδικής άδειας. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία αίτηση στην υπηρεσία μας.

Οι ανωτέρω εξάμηνες περίοδοι απαγόρευσης, αφορούν τόσο την αλιεία με σκάφος όσο και κάθε άλλη εμπορική αλιευτική δραστηριότητα χελιού στη χώρα, είτε ως στοχευόμενου είδους είτε ως παρεμπίπτοντος αλιεύματος, σε όλα τα στάδια της ζωής του.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις