Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας της Αγρότισσας στις 15 Οκτωβρίου αποτελεί σημαντική ημερομηνία για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων γιατί δίνει την ευκαιρία να έρθει στο προσκήνιο ο σημαντικός ρόλος της αγρότισσας στην αγροτική παραγωγή, με το σύνολο των ιδιοτήτων και των εργασιακών σχέσεων που συνδέονται μ’ αυτόν. 

Με άξονα την ενίσχυση του ισότιμου ρόλου της στην αγροτική εργασία και στην αγροτική ανάπτυξη, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει ήδη ξεκινήσει ένα πλαίσιο πολιτικών παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση των μικρών γυναικείων συνεταιρισμών, την αναβάθμιση της θέσης των αγροτισσών στη διοίκηση των αγροτικών συνεταιρισμών και τη κοινωνική προστασία των γυναικών της υπαίθρου με τη ψήφιση του ν. 4384/2016 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. 

Συνέχεια αυτού του ιδιαίτερου πολιτικού ενδιαφέροντος είναι η οργάνωση συνεδρίου προς τιμή της αγρότισσας στις 19-20 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με κύριο άξονα διαλόγου την ενίσχυση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των αγροτισσών. 
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ευελπιστεί να συμβάλλει με τις πολιτικές της πρωτοβουλίες στην αναβάθμιση της θέσης της αγρότισσας και την ισότιμη συμμετοχή της στην οικονομική και στη κοινωνική ζωή της υπαίθρου. 

Με αφορμή τον αυριανό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Αγρότισσας η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών προέβη στην παρακάτω δήλωση:


«Ο ρόλος της γυναίκας μέσα στους αιώνες ήταν καθοριστικός για την αγροτική οικονομία.  Η Γυναίκα αγρότισσα είναι η βάση της παραγωγικής διαδικασίας. Η προσφορά της μοναδική, ο ρόλος της πολύπλευρος. Είναι ο στυλοβάτης της ελληνικής οικογενείας και η κινητήριος δύναμη της οικονομικής ζωής.  

Με τη συνεισφορά της στην ποικιλομορφία της γεωργίας και στην προστιθέμενη αξία των αγροτικών περιοχών δίνει ζωή στην ύπαιθρο και δημιουργεί προοπτικές για το μέλλον.

Άλλωστε ο γεωργικός τομέας δεν θα βρισκόταν στη θέση που είναι σήμερα χωρίς τη συμβολή της γυναίκας αγρότισσας που καθημερινά δίνει τον αγώνα της για την επιβίωση, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. 

Η γυναίκα αγρότισσα διαδραματίζει καίριο ρόλο στην βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Αντιπροσωπεύει το 48,9% του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και εκτελεί λειτουργίες ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του πρωτογενή τομέα. 

Άνω του ενός τρίτου των αγροτισσών απασχολείται στη φυτική και τη ζωική παραγωγή, ενώ το μισό του εργαζόμενου πληθυσμού των αγροτισσών απασχολείται στη βιομηχανοποίηση και τις υπηρεσίες που συνδέονται με τα τρόφιμα και τα ποτά.

Η Ελλάδα κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά του οικονομικά ενεργού γυναικείου πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, δηλαδή το 40,5%. Στην Ελλάδα το 38,8% των γυναικών εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και το 53,9% με καθεστώς μερικής απασχόλησης στους τομείς της γεωργίας, της δασοπονίας και της αλιείας.

Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά προκειμένου να επιτευχθεί ισότητα των δύο φύλων και να αποκτήσει επιτέλους η αγρότισσα τη θέση που της αξίζει.  

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών στηρίζει τον πολλαπλό ρόλο των αγροτισσών, αναδεικνύοντας πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξη συγκεκριμένων δράσεων οι οποίες θα βοηθούν τις αγρότισσες να ανταπεξέρχονται στα νέα δεδομένα. 

Είναι καθήκον όλων μας να ενθαρρύνουμε πολιτικές οι οποίες θα διευκολύνουν την εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής με ακόμα περισσότερες κοινωνικές υποδομές, πρόσβαση των γυναικών στην γεωργική γη, τον δανεισμό τους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την εγκατάσταση στην ύπαιθρο νέων αγροτισσών από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Η Π.Ε.Ν.Α. στηρίζει την ενεργοποίηση όλων των γυναικών για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, την ενεργοποίηση των κοινωνικών φορέων του κράτους με σκοπό την προστασία και την υποστήριξή της. 

Η ημέρα της γυναίκας αγρότισσας μας δίνει την ευκαιρία να την ευχαριστήσουμε για όλα όσα προσφέρει και να τονίσουμε τα «κατορθώματα» της, από τις επιτυχίες της στα χωράφια έως και τη συνεισφορά της στην ανάπτυξη αγροτικών περιοχών».

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Ιωάννη Σαρακιώτης για την αυριανή Διεθνή Ημέρα της Αγρότισσας:

Η Διεθνής Ημέρα της Αγρότισσας καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2007. Το εν λόγω γεγονός ήρθε να υπενθυμίσει την καθοριστική συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή και στην κοινωνική συνοχή. Η Διεθνής Ημέρα της Αγρότισσας αποτελεί το επιστέγασμα της αναγνώρισης των κατακτήσεων που έφεραν οι αγώνες, οι διεκδικήσεις και οι ιδέες των γυναικών και του φεμινιστικού κινήματος στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο.

Στη χώρα μας, ελέω κρίσης, η πολύπλευρη επίθεση στα κεκτημένα δικαιώματα των γυναικών πολλαπλασίασε τα εμπόδια ισότιμης ένταξής τους στην αγορά εργασίας για τις νέο-εισερχόμενες κρατώντας, έτσι, ένα τεράστιο αριθμό νέων γυναικών στην ανεργία. Η κρίση και τα ελλείμματα του κοινωνικού κράτους εξαιτίας αυτής έχει επιβαρύνει τις γυναίκες με την απλήρωτη παροχή ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών φροντίδας που τις αποστερεί επιπλέον από προσωπικό χρόνο και δυνατότητα ενασχόλησης με άλλες δραστηριότητες.

Ειδικότερα για τις αγρότισσες, πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη εμπεριστατωμένων ερευνών αναφορικά με την εργασία τους στον αγροτικό τομέα και βασική αιτία αποτελεί ότι μεγάλο μέρος της εργασίας των αγροτισσών δεν είναι αμειβόμενη  και ασφαλισμένη γιατί  συνδέεται με μικρές οικογενειακές αγροτικές  εκμεταλλεύσεις. Οι γυναίκες αγρότισσες, που έχουν την κύρια ευθύνη της εκμετάλλευσης, αποτελούν, δυστυχώς, μια μικρή μειοψηφία στο σύνολο των αγροτών.

Ο πρωτογενής τομέας  και κυρίως ο κλάδος της μεταποίησης αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τη παραγωγική ανασυγκρότηση και βασικός στόχος του είναι να υποστηρίξει τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτή. Αυτό μεταφράζεται σε συμμετοχή των γυναικών στα «ενεργητικά» προγράμματα απασχόλησης, ήτοι σε:

-            Ειδικά προγράμματα οικονομικής και τεχνικής στήριξης άνεργων γυναικών.

-            Ενίσχυση της γυναικείας αυτοαπασχόλησης κι ευρύτερα των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας γυναικών (αγροτικές συνεργατικές επιχειρήσεις).

-            Ενσωμάτωση σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής των γυναικών υψηλότερου από το μερίδιό τους στο σύνολο των ανέργων, μακροχρόνια ανέργων και απασχολούμενων, με στόχο τη μείωση της ψαλίδας στον κίνδυνο ανεργίας.

-            Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σχεδιασμό πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα.

Με άξονα τα παραπάνω, η Διεθνής Ημέρα της Αγρότισσας αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια της παρούσας δύσκολης συγκυρίας, την οποία βιώνει η χώρα και ειδικότερα ο αγροτικός κόσμος, υπενθυμίζοντας την ηθική – τουλάχιστον – υποχρέωσή μας έναντι αυτών των γυναικών.

«Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας»: Η Αγρότισσα στην Ελληνική ύπαιθρο

Γράφει ο Λευτέρης Αυγενάκης

"Όταν οι γυναίκες ενδυναμώνονται και μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και την πρόσβαση στη γη, στην ηγεσία, στις ευκαιρίες και στις επιλογές, τότε οι οικονομίες αναπτύσσονται, η επισιτιστική ασφάλεια ενισχύεται και οι προοπτικές βελτιώνονται για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές»

M. Bachelet – πρώην Αν. Γεν. Γραμματέας και Εκτελεστική Διευθύντρια του ΟΗΕ για τις Γυναίκες

 

Η «Διεθνής Ημέρα της Αγρότισσας» καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ στις 18-12-2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της να υπενθυμίζει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή, την αγροτική οικονομία και την αγροτική κοινωνία και να αναδείξει τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Ο ρόλος της Ελληνίδας γυναίκας της υπαίθρου υπήρξε ανέκαθεν καθοριστικός για την ανάπτυξη και την πορεία της αγροτικής οικογένειας και κοινωνίας. Είναι η ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης της υπαίθρου και της τοπικής και εθνικής οικονομίας. Με πολλαπλούς όρους, και πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες, διακρίνεται από ένα αίσθημα προσφοράς ως αγρότισσα, ως μητέρα, ως σύζυγος, ως κόρη, ως στυλοβάτης της οικογένειας και της κοινωνίας. 

Ο ρόλος των γυναικών της υπαίθρου επικεντρωνόταν και συνδύαζε την οικιακή και έξω-οικιακή απασχόληση. Αυτή η απασχόληση σταδιακά άρχισε να αναγνωρίζεται και να αναδεικνύεται στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Έως τότε παρέμενε αφανής, μη μετρήσιμη και μη ασφαλισμένη, σε αντίθεση με αυτή των ανδρών, αλλά και την αντίστοιχη εργασία των γυναικών των αστικών κέντρων. Αποτελούσαν, απλώς, «συμβοηθούντα» μέλη της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και ουσιαστική προσπάθεια για την αλλαγή της θέσης, την ενίσχυση και ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι αγρότισσες στην οικονομία, την οικογένεια και την  κοινωνία.

Έτσι, σταδιακά, άρχισε να αλλάζει η θέση τους. Άρχισαν να αποκτούν μεγαλύτερη δημιουργικότητα, αισθάνονταν πιο ικανές και ο ρόλος τους αναγνωρίζονταν και διευρυνόταν, παρέχοντας τη δυνατότητα να αναπτύσσουν επιχειρηματικότητα και να αποκτούν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία και κοινωνική καταξίωση.

Ο ρόλος των γυναικών της υπαίθρου υποστηρίζεται και αναγνωρίζεται σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η υποστήριξη αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της γεωργικής παραγωγής και ανάπτυξης που αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ και των κρατών-μελών, με κυρίαρχο αναπτυξιακό εργαλείο τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι αγρότισσες κατέχουν μία ιδιαίτερα προνομιακή θέση, αφού κατέχουν ιδιαίτερες ικανότητες και είναι φορείς αυθεντικότητας για να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες ανάδειξης και προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και να αποτελέσουν θεματοφύλακες της παράδοσης των αγροτικών περιοχών.

Δυστυχώς, όμως, οι παραλείψεις και οι αστοχίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στην αγροτική οικονομία και την Ελληνίδα αγρότισσα. Τα επενδυτικά αγροτικά προγράμματα έχουν παγώσει, οι χρηματοδοτικοί πόροι έχουν εκλείψει, τα ευρωπαϊκά κονδύλια λιμνάζουν και ο φορολογικός και ασφαλιστικός νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μειώνει δραματικά το παραγόμενο εισόδημα των αγροτών και των αγροτισσών μας.

Αυτή τη στιγμή, ο τριπλός συνδυασμός φορολόγησης, εισφορών και κόστους παραγωγής καθιστά μη βιώσιμη την αγροτική παραγωγή και, συνεπώς, την αγρότισσα. Ήδη, έχουμε προτείνει στο Πρόγραμμα μας τα κύρια σημεία άμεσης εφαρμογής:

  • Μείωση μεσοσταθμικά του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός 2 ετών
  • Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 29% στο 20% εντός δύο ετών
  • Αύξηση του ορίου υπαγωγής στο ΦΠΑ από τις 10,000 στις 25,000 Ευρώ
  • Μείωση στο μισό του ειδικού τέλους της ΕΡΤ
  • Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13% για τα αγροτικά εφόδια και τις ζωοτροφές
  • Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί
  • Ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες, μέσα από τη ριζική απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας

                                        

Είναι περισσότερο αναγκαίο όσο ποτέ να αναληφθούν στοχευμένες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών υπέρ των αγροτισσών στις γεωργικές περιοχές. Πολιτικές, όπως η άμεση ενεργοποίηση σχετικών αναπτυξιακών επενδυτικών προγραμμάτων (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, κλπ), προκειμένου αφενός να αναγνωριστεί και να ενισχυθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν οι αγρότισσες και αφετέρου να αναδειχθεί η συμβολή τους σε δίκτυα και συνεταιρισμούς μέσω της παροχής οικονομικής υποστήριξης, προώθησης της συμμετοχής τους στην εκπαίδευση-επιμόρφωση και στήριξης στην εφαρμογή νέων ιδεών και καινοτόμων πρακτικών, με σκοπό την διαφοροποίηση, και την υψηλή ποιότητα των αγροτικών δραστηριοτήτων και την παροχή κι άλλων υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις