Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία:  Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι-τα ποσά ενίσχυσης ανά καλλιέργεια
Δείτε ποιες είναι οι 30 επιλέξιμες καλλιέργειες και εκτροφές

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση μέσω της οποίας καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας με την νέα ΚΑΠ τα οποία θα πληρώνονται. 

Μέσω της «Διατήρησης μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» που περιλαμβάνει το Στρατηγικό σχέδιο της χώρα μας θα πληρώνεται το 25% των άμεσων ενισχύσεων  (Πυλώνας Ι), μέσω των Οικολογικών Σχημάτων (eco schemes) που θα φτάνει τα 425 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Δικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες ενεργών γεωργών που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια ή εκτροφή και κατά την οριστική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018.

Η ένταξη των εν λόγω αγροτεμαχίων τεκμηριώνεται από ενεργή σύμβαση του παραγωγού με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) καθώς και από πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση του συστήματος traces από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, και του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2119 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2021.

Οι παραγωγοί επίσης, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία εφαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτής σε περιπτώσεις, όπου τα φύλλα καπνού/άλλα μέρη των φυτών καπνού από αυτή την παραγωγή προορίζονται για παραγωγή καπνού/προϊόντων καπνού.

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6 της απόφασης, για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης και αντικρουόμενων γεωργικών πρακτικών, η παρέμβαση δεν είναι συμβατή σε επίπεδο αγροτεμαχίου:

α) Με οποιοδήποτε άλλη οικολογική παρέμβαση του άρθρου 31.

β) Με την παρέμβαση Π3-70-2.1 - Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεο-εισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας.

γ) Με οποιαδήποτε δράση του Μέτρου 11 «βιολογική γεωργία» και των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 10 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του ΠΑΑ 2014-2022 εφόσον τα αγροτεμάχια περιλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία των παραπάνω Μέτρων κατά το έτος της αίτησης, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες ασυμβατότητας όπως αυτοί ορίζονται σε σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση, αυτή υπολογίζεται βάσει των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις της παρούσας παρέμβασης και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας ή/και της εκτροφής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ, το ύψος της ενίσχυσης σύμφωνα ανά εκτάριο έχει ως εξής: 

ΜΚ1-31.9-1 Ελιά 505,00

ΜΚ1-31.9-2 Σταφίδα 636,00

ΜΚ1-31.9-3 Μηλοειδή 532,00

ΜΚ1-31.9-4 Πυρηνόκαρπα 941,00

ΜΚ1-31.9-5 Επιτραπέζια σταφύλια 1.440,00

ΜΚ1-31.9-6 Εσπεριδοειδή 334,00

ΜΚ1-31.9-7 Οινοποιήσιμα Σταφύλια 657,00

ΜΚ1-31.9-8 Ροδιά 1.120,00

ΜΚ1-31.9-9 Ακτινίδιο 870,00

ΜΚ1-31.9-10 Συκιά 1.015,00

ΜΚ1-31.9-11 Μικρόκαρπες/Δάσους 940,00

ΜΚ1-31.9-12 Αβοκάντο 1.050,00

ΜΚ1-31.9-13 Ακρόδρυα 616,00

ΜΚ1-31.9-14 Φραγκόσυκα 1.266,00

ΜΚ1-31.9 15 Βρώσιμος Αραβόσιτος 544,00

ΜΚ1-31.9-16 κτηνοτροφικός Αραβόσιτος 644,00

ΜΚ1-31.9-17 Μηδική, Τριφύλλι 574,00

ΜΚ1-31.9-18 Χειμερινά σιτηρά 120,00

ΜΚ1-31.9-19 Βαμβάκι 516,00

ΜΚ1-31.9-20 Καπνός 660,00

ΜΚ1-31.9-21 Ρύζι 446,00

ΜΚ1-31.9-22 Λοιπές αροτραίες (Λινάρι, Ελαιοκραμβη, Ηλίανθος, Κιν όα, Καμελία, Χία) 493,00

ΜΚ1-31.9-23 Αρωματικά Φυτά 1.295,00

ΜΚ1-31.9-24 Όσπρια 491,00

ΜΚ1-31.9-25 Κτηνοτροφικά ψυχανθή 491,00

ΜΚ1-31.9-26 Φυλλώδη Λαχανικά - Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα/ Κολοκυνθοειδή 635,001

ΜΚ1-31.9-27 Τομάτα/Μελιτζάνα/Πιπεριά 1.140,00

Κτηνοτροφία (ευρώ/ΜΖΚ/Εκτάριο βοσκότοπου)

ΜΚ1-31.9-28 Αιγοπρόβατα 247,00

ΜΚ1-31.9-29 Βοοειδή Κρεατοπαραγωγικής - Μικτήςκατεύθυνσης 280,00

ΜΚ1-31.9-30 Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής 347,00.

*Δείτε ΕΔΩ την απόφαση

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις