Έγκριση της Αντιστάθμισης του κόστους των εκπομπών για τη Βιομηχανία

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) υπέβαλλε φάκελο στις 16/04/2014 στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. (DG Competition), σχετικά με την ενίσχυση ενεργοβόρων βιομηχανιών που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα εξαιτίας του έμμεσου κόστους εκπομπών που προκύπτει από την εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ε.Ε.  Η ενίσχυση αφορά τους κλάδους που καλύπτονται από τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για κρατική ενίσχυση. Η εκτίμηση του κόστους του μέτρου είναι περίπου 15-20 εκατ. Ευρώ ετησίως για τη χρονική περίοδο 2013-2020.
 
Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαικής Επιτροπής με σχετική της απόφαση στις 30/06/2013, ενέκρινε το σχετικό μέτρο για την περίοδο 2013-2020 και ενημέρωσε ότι η ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών είναι συμβατή με τις κατευθυντήριες γραμμές κρατικής ενίσχυσης.
 
Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
 
«Ξεκάθαρος στόχος και σαφής βούληση του ΥΠΕΚΑ αποτελεί η μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, προκειμένου να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά τους, να προασπίσουμε και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Η έγκριση του μέτρου της Αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2 όχι μόνο μειώνει το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών, αλλά και τις θωρακίζει απέναντι στις μεγάλες και απότομες μεταβολές των τιμών του CO2. Είναι ένα μακροπρόθεσμο μέτρο, με χρονική ισχύ μέχρι το 2020, που είναι συμβατό με την πολιτική του ΥΠΕΚΑ για δομικές και μακροπρόθεσμες αλλαγές στην αγορά ενέργειας, οι οποίες θα μειώσουν το συνολικό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία και τον απλό καταναλωτή».

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις