Υπογραφή  για την Αντιστάθμιση του κόστους των εκπομπών για τη Βιομηχανία

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την ενίσχυση ενεργοβόρων βιομηχανιών που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα εξαιτίας του έμμεσου κόστους εκπομπών που προκύπτει από την εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της Ε.Ε. Εντός ημερών αναμένεται να συνυπογραφεί από τους αρμόδιους Υπουργούς, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας καθώς και Οικονομικών. Η εκτίμηση του κόστους του μέτρου είναι περίπου 15-20 εκατ. Ευρώ ετησίως, για τη χρονική περίοδο 2013-2020.
 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των Ευρωπαϊκών θέσεων σε ζητήματα Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής, το ΥΠΕΚΑ εκπροσωπούμενο από τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας, Κων/νο Μαθιουδάκη, διεκδικεί την περαιτέρω ενίσχυση των ασθενέστερων κρατών-μελών, όπως προσδιορίζεται από το κατά-κεφαλήν Α.Ε.Π. τους σε σχέση με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο, μέσω υψηλότερου ποσοστού ανακατανομής για αλληλεγγύη και ανάπτυξη (solidarity and growth) των προς δημοπράτηση δικαιωμάτων στο ΣΕΔΕ.
 
Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
 
«Η Αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2 αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να προστατέψει την Ευρωπαϊκή και Ελληνική βιομηχανία από τον διεθνή ανταγωνισμό. Είναι ένα μέτρο που ήρθε για να μείνει πολλά χρονιά, καθώς θεωρείται δεδομένη η επέκτασή τους και μετά το 2020.  Η Ελληνική Πολιτεία με συντονισμένες προσπάθειες διεκδικεί την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μέσω ενός δικαιότερου συστήματος κατανανομής προς τις χώρες οι οποίες έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και έχουν απολέσει σημαντικό τμήμα της ανταγωνιστικότητας τους.»

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις