Η συνταγή Πισσαρίδη για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας

Σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 600 εκατ. ευρώ και τη δημιουργία 12.000 θέσεων εργασίας μπορεί να φέρει η μείωση κατά 10% του ενεργειακού κόστους στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Την εκτίμηση αυτή κάνει η έκθεση Πισσαρίδη για το σχέδιο ανάπτυξης της οικονομίας και συγκεκριμένα στο σκέλος που αφορά στο ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας.

Όπως σημειώνουν οι συντάκτες της, την τελευταία πενταετία, η χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι έως 40% υψηλότερη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπρόσθετα, η ενεργειακή ένταση της μεταποίησης στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το μέσο όρο στην ΕΕ.

Για την άμβλυνση του υψηλού ενεργειακού κόστους η έκθεση Πισσαρίδη προτείνει:

  • Πλήρης εφαρμογή του target model, με όσο το δυνατόν λιγότερους ρυθμιστικούς περιορισμούς στη λειτουργία της αγοράς.
  • Ενίσχυση των διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες έτσι ώστε η σύζευξη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να καταστεί στην πράξη λειτουργική, για την ισότιμη συμμετοχή στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Λειτουργία μηχανισμών αγοράς όσον αφορά στη διαχείριση της ζήτησης (demand response).
  • Επανεξέταση όλων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, εξορθολογισμός τους και αξιοποίηση αποδεκτών σε κοινοτικό επίπεδο εργαλείων για τη μείωση ή αντιστάθμισή τους όσον αφορά στη βιομηχανία.
  • Θεσμοθέτηση αποτελεσματικού μηχανισμού αντιστάθμισης του κόστους CO2, με πλήρη εφαρμογή των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ.

Ηλεκτρική ενέργεια

Το σχέδιο για την ανάπτυξη της οικονομίας επικεντρώνεται και συνολικά στην αγορά ενέργειας. Αναφέρεται στην ηλεκτρική ενέργεια, όπου σημειώνει ότι «ο τομέας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη συγκέντρωσης και επομένως περιορισμένο ανταγωνισμό. Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψηλό στην αγορά χονδρικής και η σύνδεση με την αγορά λιανικής είναι ασθενής, εν μέρει εξαιτίας και του σημαντικού ποσοστού ρυθμιζόμενων χρεώσεων στα τιμολόγια ηλεκτρισμού». Έτσι προτείνει την ολοκλήρωση του target model για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τον εξορθολογισμό των ρυθμιστικών χρεώσεων.

Ένταξη των ΑΠΕ στους μηχανισμούς της αγοράς

Η έκθεση στέκεται και στο μεγάλο στοίχημα της διείσδυσης των ΑΠΕ και το ζήτημα του Ειδικού Λογαριασμού. Προτείνει με την ολοκλήρωση της μετάβασης στο target model και τη λήξη του υφιστάμενου μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ στο τέλος του 2020, «προσεκτικό σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο, ούτως ώστε να συντηρηθεί η θετική δυναμική ανάπτυξης νέων μονάδων της τελευταίας διετίας χωρίς, ωστόσο, να δεσμευτεί υπερβολική ισχύς σε καθεστώς στήριξης, δεδομένων των μεσοπρόθεσμων προοπτικών για πλήρη ανάκτηση των επενδυτικών αποδόσεων των ΑΠΕ μέσα από τους μηχανισμούς αγοράς».

Κατά την επιτροπή Πισσαρίδη «απαραίτητη είναι επίσης και η διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ρευστότητας του μηχανισμού χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ».

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Η έκθεση μιλά και για τη σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ανακαίνισης των κτιρίων. Προτρέπει τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών καθώς και την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στα προγράμματα «Εξοικονομώ». Επιπλέον συστήνει μεγάλη έμφαση στην ανακαίνιση των νοσοκομείων και των σχολείων.

Τέλος τονίζει την ανάγκη της ψηφιοποίησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και τη διασύνδεση τους με τις γειτονικές χώρες.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις