Συντελεστής ΦΠΑ 24% για τα ζώντα παραγωγικά ζώα

Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,Βράντζα Παναγιώτα, απέστειλε ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τον Συντελεστή ΦΠΑ 24% για τα ζώντα παραγωγικά ζώα.Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:

Με την εφαρμογή του νόμου 4336/2015 (Υποπαράγραφο Δ2) τα ζώντα παραγωγικά ζώα μετατέθηκαν στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ (24%), γεγονός το οποίο έχει δημιουργήσει πλέον σοβαρό θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού υπέρ των εισαγόμενων προϊόντων κρέατος έναντι των Ελληνικών.

Πράγματι, κατά την εισαγωγή ο ΦΠΑ είναι μηδενικός. Έτσι, ο εισαγωγέας / έμπορος πωλεί με ΦΠΑ 13% και εισπράττει το ποσό του ΦΠΑ, το οποίο θα αποδώσει σε 2-3 μήνες. Στην περίπτωση αγοράς Ελληνικών ζώντων ζώων, ο έμπορος θα αγοράσει με ΦΠΑ 24% και θα πωλήσει με ποσοστό 13%. Δηλαδή θα εκταμιεύσει ποσό της τάξεως του 11%, το οποίο θα συμψηφίσει μετά από 2-3 μήνες. Τούτο σημαίνει ότι η εισαγωγή καθίσταται πιο ελκυστική για τους εμπόρους αφού εξασφαλίζουν επί της ουσίας, ένα κεφάλαιο κίνησης της τάξεως του 13% επί του τζίρου τους. Αντίθετα, στην περίπτωση αγοράς Ελληνικών ζώων αναγκάζονται να εκταμιεύσουν ένα κεφάλαιο της τάξεως του 11% επί του τζίρου τους.

Επιπλέον, το διαφορετικό καθεστώς ΦΠΑ σε ζώντα ζώα και κρέας, δημιουργεί πρόβλημα στις πωλήσεις των κτηνοτρόφων προς εμπόρους κρέατος. Εάν το ζώο φτάσει στο σφαγείο στο όνομα του κτηνοτρόφου, ο οποίος θα χρεωθεί και τα έξοδα σφαγής, τότε ισχύει ΦΠΑ 13%. Εάν το ζώο σφαγεί στο όνομα του εμπόρου και χρεωθεί αυτός τα έξοδα σφαγής, τότε εννοείται ότι το ζώο πωλήθηκε ζωντανό και ισχύει ΦΠΑ 24%. (ΠΟΛ 1058 – 20/04/2016). Δεδομένου ότι το κρέας θα πωληθεί από τον έμπορο με ΦΠΑ 13%, το επιπλέον ποσό που θα εκταμιευθεί από αυτόν, δυσχεραίνει περεταίρω την ομαλή λειτουργεία της αγοράς εγχώριου κρέατος.  

Επειδή, εν όψει των ανωτέρω, η ζημιά για την εθνική οικονομία από την αύξηση των εισαγωγών είναι προφανώς δυσανάλογα μεγαλύτερη από το όποιο όφελος του αυξημένου ΦΠΑ.
   
 Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

⦁    Προτίθεται να επαναφέρει το συντελεστή ΦΠΑ για τα ζώντα ζώα στο 13%;

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις