Μ. Τζελέπης: για το ζήτημα της Υλοποίησης Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10

Ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτής Ν. Σερρών, κ. Μιχάλης Τζελέπης έφερε στην Βουλή το ζήτημα «της Υλοποίησης Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10 « Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» του Π.Α.Α 2014-2020» με την υπ’ αριθμόν Α.Π.: 2508/11-1-2018 Ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ Ευάγγελο Αποστόλου.

Στην αρχή της Ερώτησής του, ο Βουλευτής υπογραμμίζει ότι: «Στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10 «Γενετικοί  Πόροι  στην  Κτηνοτροφία», προϋπολογισμού 17 εκ. ευρώ και  βάσει της υπ’ αριθμ. Α.Π.:87/10406/30-1-2017 σχετικής Πρόσκλησης, κλήθηκαν οι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, και Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή και τα μέλη τους, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης. Η δράση, με στόχο, την διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, παρέχει ενισχύσεις, ως επιχορήγηση, με την μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν όπως δαπάνες προσωπικού και εφοδίων, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ενημέρωσης κτηνοτρόφων, ελέγχους, αναλύσεις κλπ και το ύψος τους, εξαρτάται από το φυσικό αντικείμενο του έργου (αριθμός ζώων, εκμεταλλεύσεων κλπ.). Ενδεικτικά, για τα 3 έτη του προγράμματος, επιχορηγούνται κατά έτος από 22 ευρώ/αιγοπρόβατο έως και 200 ευρώ/ιπποειδές, ποσά διόλου ευκαταφρόνητα αλλά και ιδιαιτέρως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των Ομάδων-Συνεταιρισμών κλπ. που ασχολούνται με το σημαντικό έργο διατήρησης αλλά και αναπαραγωγής των αυτόχθονων φυλών, αγροτικών ζώων».

Ακόμα, όπως αναφέρει ο κ. Τζελέπης: «Σύμφωνα με την προαναφερθείσα πρόσκληση αλλά και την 481/66703/9-6-2016 σχετική ΥΑ, μετά το πέρας της πρώτης αξιολόγησης των φακέλων από τα κατά τόπους Κ.Γ.Β.Ζ (Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων), αυτοί αποστέλλονται στον ΕΦΔ (Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης), κατά περίπτωση, την Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων, όπου η αρμόδια επιτροπή γνωμοδοτεί την τελική αξιολόγηση και προβαίνει στην έγκριση ή απόρριψη της πρότασης του δικαιούχου. Εν προκειμένω και σύμφωνα με τις έντονες διαμαρτυρίες των αιτούντων, οι σχετικοί φάκελοι υποψηφιότητας της Δράσης 10.2.1, αφού αξιολογήθηκαν πρωτοβάθμια από τα ΚΓΒΖ, στοιβάζονται, ήδη, από τον Ιούλιο του 2017, στον ΕΦΔ αναμένοντας την τελική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής».

Επειδή, «έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής μηνών χωρίς καμία εξέλιξη αλλά και σχετική ενημέρωση», ο Βουλευτής ζητάει από τον Υπουργό να τον ενημερώσει ποιοί είναι οι λόγοι που δικαιολογούν αυτή την τεράστια αδράνεια-καθυστέρηση, εκ μέρους του Υπουργείου, στην εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας, τελικής γνωμοδότησης, των φακέλων υποψηφιότητας των αιτούντων της Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10 "Γενετικοί  Πόροι στην Κτηνοτροφία" του Π.Α.Α 2014-2020, όπως επίσης και να του γνωστοποιήσει πότε, επιτέλους, αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία».

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις