Tροπολογία διευκολύνει τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών των ΟΕΒ

Την 4η Ιουνίου 2018, κατατέθηκε από την Παναγιώτα Βράντζα και συνυπογράφεται από επτά ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τροπολογία (γεν. αρ. 1609 και ειδικό 199) με θέμα: «Θέματα έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων». 

 

Η τροπολογία κρίθηκε απολύτως αναγκαία, για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προέκυψαν με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, κυρίως λόγω των χρεών πολλών ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ και τις εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης που ακολούθησαν.

 

Η τροπολογία διευκολύνει τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών των ΟΕΒ προστατεύει συνεπείς αγρότες και οργανισμούς αλλά κυρίως διασφαλίζει την ομαλότητα στην παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα,εξορθολογiζει και μια σειρά αναχρονιστικών διατάξεων που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

 

Ακολουθεί η εισήγηση της Π. Βράντζα κατά την συζήτηση στην ολομέλεια του κοινοβουλίου:

 

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

η παρούσα τροπολογία προέκυψε ως αναγκαιότητα, μετά τα σοβαρά προβλήματα, ανά την επικράτεια σχετικά με τη λειτουργία των ΟΕΒ, εν όψη και της αρδευτικής περιόδου που διανύουμε.

Επιδιώκεται κατά βάση ο εκσυγχρονισμός του σχετικού απαρχαιωμένου θεσμικού πλαισίου, ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Ειδικότερα:

Κατ’ αρχήν, στις παραγράφους 1-3, ορίζεται η νέα συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του ΑΟΣΑΚ και των ΔΣ των ΓΟΕΒ καθώς και η διαδικασία απόσπασης υπαλλήλων της περιφέρειας σε ΓΟΕΒ.

Καθορίζεται επίσης η συγκρότηση των ΠΓΣΕΕ και ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων που υποβάλλονται προς τους ΟΕΒ.

Σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι το περιεχόμενο της παραγράφου 4, όπου επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις χρηματοοικονομικές διαδικασίες των ΟΕΒ με δεδομένο την κατάργηση της Αγροτικής τράπεζας και τις σύγχρονες ηλεκτρονικές διαδικασίες πληρωμής. Επίσης επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει το αποθεματικό των ΟΕΒ.

Στην παράγραφο 6 αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις συμμετοχής του δημοσίου στις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο δημόσιο να συμμετέχει στην πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών από αιτίες που συνιστούν ανωτέρα βία, κατά το μέρος που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους ωφελούμενους.

Η τομή και η σημαντικότερη συμβολή της τροπολογίας, προκύπτει από την παράγραφο 7, με την οποία ορίζεται η διαδικασία και οι προθεσμίες είσπραξης των οφειλών υπέρ ΟΕΒ και προβλέπεται η υποχρεωτική αποστολή των οφειλών των υπερήμερων οφειλετών στην οικεία ΔΥΟ προς είσπραξη. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης στους ΟΕΒ, των βεβαιωμένων οφειλών σε δόσεις.

Τέλος, με την παράγραφο 8, διασφαλίζεται ο έλεγχος της νομιμότητας των προσλήψεων του αναγκαίου προσωπικού και επιταχύνεται η διαδικασία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργεία των ΟΕΒ, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας αλλά και των καιρών. Σε συνδυασμό δε, με το «αμαρτωλό» παρελθόν αυτών των οργανισμών, καταλήξαμε σε αδιέξοδα. Τέθηκε σε κίνδυνο η παραγωγή, η βιωσιμότητα «υγειών» εκμεταλλεύσεων και συνεπών παραγωγών,  αλλά και η βιωσιμότητα πιστωτών των ΟΕΒ, όπως η ΔΕΗ!

 

Η εν λόγω τροπολογία άρει άμεσα τα αδιέξοδα και μας δίνει το χρόνο να αντικαταστήσουμε το παρωχημένο βασιλικό διάταγμα που διέπει τη λειτουργίες των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων με ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας.

 

Σας ευχαριστώ.»

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις