Λύσεις ανά περίπωση για τις οφειλές των ΤΟΕΒ

Απάντηση στην ερώτηση του βουλευτήτου Κινήματος Αλλαγής Κ. Μπαργιώτα για το θέμα των οφειλών του ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου προς τη ΔΕΗ έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταθάκης. Συγκεκριμένα αναφέρει:

Οι συσσωρευµένες οφειλές ορισµένων ΤΟΕΒ ανέρχονται σε 40 εκατ. ευρώ και µεµονωµένων αγροτών σε 50 εκατ. ευρώ, δηλαδή αγγίζουν συνολικά τα 90 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΥΠΕΝ αναγνωρίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της οµαλής άρδευσης των γεωργικών καλλιεργειών,προκρίνει την εύρεση µιας δίκαιης λύσης στο πρόβληµα των οφειλών Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και αγροτών προς τη ∆ΕΗ. Η λύση αυτή δεν µπορεί να βασίζεται σε µια ενιαία
ρύθµιση, καθώς υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες οφειλετών και συνεπώς οι όποιες λύσεις, θα πρέπει να είναι κατηγοριοποιηµένες. Ειδικότερα:


-Στην περίπτωση των ΤΟΕΒ που δείχνουν διάθεση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους,η ∆ΕΗ θα πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια του διαλόγου και να στηρίξει τη µεγαλύτερη δυνατή ρύθµιση όσον αφορά τις προκαταβολές και το χρονικό διάστηµα αποπληρωµής των δόσεων.


-Ειδικά σε ό,τι αφορά τους αγρότες, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων όσων είναι τυπικοί προς τις υποχρεώσεις τους και να διασφαλιστεί η οµαλή άρδευση των καλλιεργειών τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ∆ΕΗ βρίσκεται σε διάλογο µαζί τους προκειµένου να παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση, ενώ θα ληφθούν µέτρα και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.


-∆ιαφορετική θα είναι η αντιµετώπιση όσων δείχνουν απροθυµία να αποπληρώσουν τα χρέη τους αποφεύγοντας τη συνεννόηση µε την ∆ΕΗ ή σε περιπτώσεις ΤΟΕΒ που έχουν εντοπιστεί οικονοµικές ατασθαλίες. Μελέτη ορκωτού λογιστή, ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε, εντόπισε θέµατα κακοδιαχείρισης ορισµένων διοικήσεων ΤΟΕΒ και συνεπώς όσοι εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία οφειλετών χρειάζονται διαφορετικού τύπου ρυθµίσεις.


2.Σας γνωρίζουµε ακόµη ότι ο ΤΟΕΒ Μάτι-Τυρνάβου, µε έγγραφο που απέστειλε στη ∆ΕΗ, µε ηµεροµηνία 09/05/2018, αναγνωρίζει ότι η µη ανταπόκριση του στην παλαιότερη ρύθµιση που αφορούσε το έτος 2017, έχει δηµιουργήσει έλλειµµα εµπιστοσύνης προς τον συγκεκριµένο ΤΟΕΒ. Η ∆ΕΗ από την πλευρά της, µας ενηµέρωσε ότι η συνολική οφειλή του συγκεκριµένου ΤΟΕΒ, από 1,2 εκατ. ευρώ το 2015, έχει ανέλθει στα 2 εκατ. ευρώ και ότι προχώρησε σε εντολές αποκοπής, αφού είχε εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου. Παρ’ όλα αυτά, η ∆ΕΗ ανταποκρινόµενη στην έκκληση του ∆ηµάρχου Τυρνάβου, Παν. Σαρχώση και στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευαισθησίας,
δηλώνει διατεθειµένη να προβεί σε περαιτέρω διευκόλυνση, η οποία όµως δεν θα δηµιουργεί προϋποθέσεις νέας ασυνέπειας από την πλευρά του ΤΟΕΒ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις