Δ. Χαρίτου: Να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής οι αγρότες

Στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου για την ανάγκη να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής οι αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης που επλήγησαν από χαλαζόπτωση το 2019 και που δεν μπορούσαν να αποδείξουν την μείωση του τζίρου τους κατά 20% όπως ζητούσε η σχετική εγκύκλιος απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας.

«Ο υπουργός περιορίστηκε στο να επαναλάβει τα γενικά κριτήρια που ισχύουν για την ένταξη στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, με βάση τα οποία οι πληγέντες αγρότες αποκλείστηκαν και δεν εντάχθηκαν στον τέταρτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής.» αναφέρει ο κος Χαρίτου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι:« Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από την πλευρά της Κυβέρνησης για να στηριχτούν οι μικροί και μεσαίοι αγρότες της περιοχής μας που έχουν πληγεί διπλά και από την χαλαζόπτωση του 2019 και από την πανδημία του 2020 και θα έπρεπε για τον λόγο αυτό να στηριχτούν οικονομικά.»

Η απάντηση του Υπουργού έχει ως εξής:
«Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, αρμόδια για τον έλεγχο της συμβατότητας μέτρων που λαμβάνονται από τα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία, με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων του ενωσιακού δικαίου, μερίμνησε για την κοινοποίηση προς την ΕΕ, των ακόλουθων καθεστώτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών:
 

– Το καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθ. C (2020) 2281/7.4.2020 (SA 56815) απόφαση της ΕΕ και των τροποποιήσεων του πρώτου κύκλου και του δεύτερου κύκλου τα οποία εγκρίθηκαν με την με αριθ. C (2020) 5404/31.07.2020 (SA 58047) όμοια, ενώ με την αριθμ. C (2020) 8571 final/ 27.11.20 απόφαση εγκρίθηκε ο τρίτος κύκλος του μέτρου Στην παρούσα φάση η επίκειται η κοινοποίηση του τέταρτου κύκλου. Σκοπός του μέτρου είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, που έχουν πληγεί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού Covid-19, όπως αυτό προκύπτει από στοιχεία μείωσης του κύκλου εργασιών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς (επιμέρους διαστήματα ανά κύκλο), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες υπουργικές αποφάσεις. Το μέτρο συνίσταται στην παροχή ενίσχυσης συγκεκριμένου ύψους, το οποίο, πληρουμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων, επιστρέφεται εν μέρει στο κράτος.
 

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο τέταρτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής, με διευρυμένο πεδίο δικαιούχων στον οποίο συμμετείχαν περίπου 446.000 επιχειρήσεις και μέσω του οποίου θα διοχετευθεί στις επιχειρήσεις ποσό που ξεπερνά τα 2,16 δισ. ευρώ. Συνολικά, μέσω των τεσσάρων κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα καταβληθούν πάνω από 5,5 δισ. ευρώ ως το τέλος του έτους. Το Υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί τον πέμπτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, με διττό στόχο τόσο τη στήριξη των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων. Οι αιτήσεις αναμένεται να εκκινήσουν αρχές του 2021. Κατά τον πέμπτο κύκλο θα λαμβάνεται υπόψη η μείωση του κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020. Το ύψος της ενίσχυσης θα προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος της ενίσχυσης που έλαβαν οι δικαιούχοι στον τέταρτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής. (σχετικές οι εγκριτικές αποφάσεις της ΕΕ με αριθ. C (2020) 3189 final/11.5.2020 και C (2020) 5376/30.7.2020, C (2020) 7451/22.10.20) Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται κατ΄ εκτίμηση σε 550.000.000 €.
Σελίδα 1 από 2

 

– Το καθεστώς συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω της νόσου Covid-19 – Πρόγραμμα Γέφυρα (ν. 4714/20 – ΦΕΚ Β 148). Με το εν λόγω καθεστώς οφειλέτες, εγγυητές ή συνοφειλέτες πάσης φύσεως δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών, επιχειρηματικών) που εξασφαλίζονται με την πρώτη κατοικία τους, εφόσον έχουν πληγεί από την πανδημία του Covid-19 και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και λοιπές προϋποθέσεις του ν. 4714/20, μπορούν, εφόσον υπέβαλαν σχετική αίτηση, να ωφεληθούν από τη συνεισφορά του Δημοσίου επί των ως άνω δανειακών οφειλών τους για διάστημα 9 μηνών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ως άνω νόμο. Το καθεστώς αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. C (2020) 7981 final/12.11.20.»

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις