«Έκπτωση με κουπόνια ή τιμολόγια σε λιπάσματα και ζωοτροφές»
«Έκπτωση με κουπόνια ή τιμολόγια σε λιπάσματα και ζωοτροφές»

Απαντώντας στην  Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η πολιτεία, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τόσο κατά την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση όσο και κατά τη γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση που μαίνεται σήμερα, στέκεται δίπλα στους αγρότες με στόχο να μην μείνει ουδείς Έλληνας παραγωγός απροστάτευτος απέναντι στις συνέπειες οποιασδήποτε κρίσης ανακύπτει.

 

Το Υπουργείο μας, αναγνωρίζοντας το μεγάλο βάρος που κουβαλούν οι Έλληνες παραγωγοί εξαιτίας της αύξησης του κόστους των αγροτικών εφοδίων και της ενέργειας, θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο που υπάρχει για ενίσχυση, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τα δημοσιονομικά δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο, ως Κυβέρνηση, προχωρήσαμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη των τομέων της πρωτογενούς παραγωγής που πλήττονται περισσότερο:

 

Συγκεκριμένα για τον τομέα των ζωοτροφών:

  • Έχουμε ήδη προχωρήσει από τον Οκτώβριο 2021 στη μείωση του ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο υπερμειωμένο 6%.
  • Επιπρόσθετα, όσον αφορά στην κάλυψη του αυξημένου κόστους των ζωοτροφών, προβλέπουμε την επιδότηση των κτηνοτρόφων σε ποσοστό 4% επί των φορολογητέων εκροών του δεύτερου εξαμήνου του 2021, με κόστος 43 εκατ. Ευρώ. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί η σχετική απόφαση.
  • Εντάσσουμε στο Μεταφορικό Ισοδύναμο τη μεταφορά ζωοτροφών στην Κρήτη για το έτος 2022, μία παρέμβαση ύψους 8 εκατ. ευρώ. Το μέτρο αυτό θα εξειδικευτεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.
  • Αυξάνουμε κατά 50% το πρόγραμμα των μικρών νησιών του Αιγαίου για τη μεταφορά ζωοτροφών, δηλαδή κατά 3,5 εκατ. ευρώ.

 

Περαιτέρω, για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων:

  • Προβλέψαμε, αντίστοιχα με τις ζωοτροφές, τη μείωση του ΦΠΑ των λιπασμάτων από το 13% στο υπερμειωμένο 6%, μία παρέμβαση ύψους 20 εκατ. Ευρώ. Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο α. 51 του Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ Α΄ 65/28.3.2022).
  • Επίσης, πραγματοποιήθηκε, κατόπιν εντολής της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύσκεψη προκειμένου να διερευνηθούν οι διάφορες πτυχές του θέματος. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου, προέβη σε σχετική ενημέρωση σύμφωνα με την οποία:
  • Η προμηθευτική αλυσίδα στον τομέα των λιπασμάτων είναι ισχυρά εξαρτώμενη από τις εισαγωγές είτε των πρώτων υλών είτε των τελικών προϊόντων λίπανσης και, ως εκ τούτου, επηρεάζεται άμεσα από τις τάσεις των τιμών σε διεθνές επίπεδο.
  • Όσον αφορά στις ανοδικές τάσεις των τιμών σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τις σχετικές αναλύσεις, επηρεάζονται ισχυρά από τις ανοδικές τάσεις των καυσίμων και ιδιαίτερα του φυσικού αερίου.
  • Επιπλέον παράγοντας που συναρτάται προς τα προηγούμενα και συμμετέχει στο φαινόμενο της αύξησης των τιμών των λιπασμάτων σε επίπεδο τελικού χρήστη, είναι η αύξηση του κόστους μεταφοράς.
  • Στο πλαίσιο της ορθής θρέψης των φυτών με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της ποσοτικής και ποιοτικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων σε συνδυασμό με τη κατά το δυνατόν μείωση του κόστους παραγωγής, έχουν ενημερωθεί οι αγρότες, με ανάρτηση σχετικού εντύπου του Υπουργείου μας στις επιχειρήσεις πώλησης λιπασμάτων και στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ, όπου προτείνεται η χρήση του κατάλληλου λιπάσματος, της ενδεικνυόμενης ποσότητας και των απαραίτητων και μόνο δόσεων λιπάσματος, ανάλογα με την καλλιέργεια, την εποχή και τον τρόπο εφαρμογής του λιπάσματος στο πλαίσιο της συμβουλευτικής γεωργίας ή των υπεύθυνων επιστημόνων της περιοχής τους. Για τον λόγο αυτόν, συνιστάται στους παραγωγούς να προβαίνουν σε εδαφολογικές αναλύσεις, ώστε να αποφεύγεται η αλόγιστη και αναίτια χρήση των λιπασμάτων και η διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών, χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον αλλά και ο αγρότης με επιπλέον κόστος.

 

Επιπρόσθετα, νομοθετήσαμε άμεσα, ως Κυβέρνηση, τη δημιουργία συστήματος υποχρεωτικής καταγραφής για τα αποθέματα γεωργικών προϊόντων, ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα παραπλάνησης για την κατάσταση της αγοράς και της κερδοσκοπίας αλλά και να εξασφαλισθεί η επισιτιστική επάρκεια της Χώρας μας.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 87 του Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ Α΄65/28.3.2022) λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

 

Ειδικότερα προβλέπεται, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, που μπορεί με υπουργική απόφαση να παρατείνεται, υποχρέωση στις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην Ελληνική Επικράτεια, να υποβάλουν εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών δήλωση με τα στοιχεία αποθεμάτων 7 συγκεκριμένων αγαθών.

 

Πρόκειται για τα ακόλουθα αγαθά: α) πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων, β) λιπάσματα, γ) ζωοτροφές, δ) ωμά δημητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, εδώδιμο φαγόπυρο, ε) άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού και αλεύρια δημητριακών, στ) ηλίανθο, και ζ) φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.

 

Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρουν αθροιστική επιβολή κυρώσεων, ως εξής: α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις