Στα 26 ευρώ/ στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση για το ρύζι

12 Ιουνίου, 2017
Στα 26 ευρώ/ στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση για το ρύζι

 «Καθορισμός ύψους Ενίσχυσης της Συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα του Ρυζιού για το έτος Ενίσχυσης 2016».

Το ύψος της Συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του Ρυζιού για το έτος Ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 260€/εκτάριο. 

Δείτε περισσότερα για:
Ενίσχυση
Ρυζι
Συνδεδεμένη

Επικαιρότητα