Σχέδια βελτίωσης: ανάρτηση αποτελεσμάτων

24 Φεβρουαρίου, 2020
Σχέδια βελτίωσης: ανάρτηση αποτελεσμάτων

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν για ένταξη στη Δράση 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης:

 

Δυτικής Μακεδονίας:

 

Θεσσαλίας:

 

 Κεντρικής Μακεδονίας:

 

 Κρήτης: 

 

 Στερεάς Ελλάδας: 

 

Δυτικής Ελλάδας: 

Δείτε περισσότερα για:
Σχέδια βελτίωσης

Επικαιρότητα