Πληρώθηκαν συνδεδεμένες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

28 Μαρτίου, 2019
Πληρώθηκαν συνδεδεμένες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

 

Ο Οπεκεπε ανακοινώνει την πληρωμή άμεσων ενισχύσεων και ειδικών μέτρων στήριξης για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου για τις αιτήσειςενίσχυσης έτους2018 συνολικού ποσού 187.596.979,81 ευρώ. Αναλυτικά, σήμερα 28.3.2019 καταβάλλονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων γεωργών  τα κάτωθι ποσά.

Α. Πρώτη πληρωμή :

-για την ειδική ενίσχυση βάμβακος ποσού 176.162.272,38 ευρώ σε 44.429 δικαιούχους

για τα ειδικά μέτρα στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους συνολικού ύψους 9.459.274 ευρώ σε3 6.522 δικαιούχους, το οποίο αναλύεται σε:

-8.400.538,19 ευρώ για τους παραδοσιακούς ελαιώνες σε 32.395 δικαιούχους 243.868,06 ευρώ για τα εσπεριδοειδή σε 1.404 δικαιούχους

-370.978,96 ευρώ για την καλλιέργεια γεωμήλων σε 878 δικαιούχους

-148.634,17 ευρώ για την καλλιέργεια φασολιού –βρώσιμο λαθούρι (φάβα Σαντορίνης)σε 653 δικαιούχους

-13.935,76 ευρώ για το τοματάκι Σαντορίνης σε 79 δικαιούχους

-15.600,94 ευρώ για τα δαμάσκηνα Σκοπέλου σε 61 δικαιούχους

-265.717,92 ευρώ για το κριθάρι Λήμνου σε 1.052 δικαιούχους

Β. Συμπληρωματικές πληρωμές :

-για τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ποσού 1.098.542,46 ευρώ σε 3.098 δικαιούχους

-για την πράσινη ενίσχυση ποσού 545.299,9 ευρώ σε 1.368 δικαιούχους

-για τους νέους γεωργούς ποσού 25.632,59 ευρώ σε 118 δικαιούχους

-για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή ποσού 26.970,55 ευρώ σε 212 δικαιούχους

-για βρώσιμα όσπρια ποσού 6.289,12 ευρώ σε 45 δικαιούχους

-για τον σκληρό σίτο ποσού 65.009,41 ευρώ σε 296 δικαιούχους

-για τα ζαχαρότευτλα ποσού 26.877,97 ευρώ σε 9 δικαιούχους

-για τους καρπούς με κέλυφος ποσού 38.504,61 ευρώ σε 216 δικαιούχους

-για τα μήλα ποσού 19.967,87 ευρώ σε 67 δικαιούχους

-για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή ποσού 103.641,13 ευρώ σε 332 δικαιούχους

-για τα σπαράγγια ποσού 18.697,82 ευρώ σε 12 δικαιούχους

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ευρήματα αυτά αφορούν κυρίως σε :

-Αιτούντες (418) που δεν παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι

-Αιτούντες (1.774)που δεν πληρούν την προϋπόθεση της ελάχιστης παράδοσης

-Αιτούντα(109) μέλη από διάφορες Οργανώσεις Παραγωγών, που δεσμεύτηκαν από την παρτίδα πληρωμής για περαιτέρω έλεγχο, καθόσον είχαν παραδώσει σύσπορο βαμβάκι (ατομικά) και εκτός Οργάνωσης Παραγωγών άνω του επιτρεπτού ορίου με βάση το καταστατικό λειτουργίας της Οργάνωσης.

Για τον έλεγχο της ελάχιστης παράδοσης θα αποσταλεί στον Οπεκεπε νεότερο αρχείο από εξατομικευμένες ζημιές από τον ΕΛΓΑ για να ληφθεί υπόψη στην επόμενη πληρωμή. Εξατομικευμένες περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό της βασικής ενίσχυσης, θα εξεταστούν επίσης, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οπεκεπε, μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών, εφ’όσον κριθεί αναγκαίο.

-Στις 27/03/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 188.005.139,31 €:pdf ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 27/03/2019

Δείτε περισσότερα για:
Οπεκεπε
Πληρωμες
Συνδεδεμένη

Επικαιρότητα