ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.3 εκατ. ευρώ

Από τις 14/05/2020 έως τις 15/05/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 5.357.928,36 €.  Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, πρόωρη συνταξιοδότηση, γενετικούς πόρους, ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.