Επιχειρήσεις

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Στις 3 Αυγούστου η πλατφόρμα αυτή ανοίγει και κάθε βιώσιμη επιχείρηση που πληροί τα κριτήρια του Νόμου 4469/2017 μπορεί να υποβάλλει αίτηση.

Η υπεροχή της OnLine Data στην τεχνική υποστήριξη και το σέρβις, μετά την πώληση του λογισμικού

Η OnLine Data αποτελεί μια εξειδικευμένη εταιρεία πληροφορικής - που παρέχει λογισμικά για τη χρηστή οργάνωση και διαχείριση που παρέχουν εταιρείες Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics.

Ικανοποίηση ΣΒΒΕ για την άμεση επιστροφή ΦΠΑ στις φορολογικά συνεπείς επιχειρήσεις

Η απόφαση αυτή έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου για την επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ.

Σε πλήρες αδιέξοδο οι βιομηχανικές επιχειρήσεις εφόσον σφραγιστεί η ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ

Να επιδείξουν θετικό και συνεργατικό πνεύμα για την ολοκλήρωση ενός ζωτικού έργου για τη βιωσιμότητα της ΒΙΠΕΘ.

Οι τρεις "μνηστήρες" που διεκδικούν τις θυγατρικές της EBZ στη Σερβία

Στόχος είναι η διαδικασία αποσφράγισης και εξέτασης των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Η METRON LOGISTICS αναλαμβάνει τη διανομή της BEIERSDORF

Η επιλογή της METRON LOGISTICS από την BDF έγινε κάτω από συγκεκριμένα, αυστηρά κριτήρια.

«Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις

Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων έχει προχωρήσει σε σύνταξη εγγράφων με διευκρινίσεις.

LANDCO : Η νέα δύναμη στην άρδευση του αγρού

Η LANDCO ΕΠΕ είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρία με εξειδίκευση στα συστήματα άρδευσης αστικών και αγροτικών εφαρμογών.

MISKO: με δύναμη από την ελληνική γη

ο Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO είναι μια δράση της MISKO προς τη δική της παραγωγική βάση, δηλαδή τους Έλληνες αγρότες .

Το 2019 θα μειωθεί η φορολογία των επιχειρήσεων στο 26%

Υπενθυμίζεται ότι για να τεθεί σε ισχύ η διάταξη θα πρέπει να συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15.