Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βάμβακος στο Νομό Καρδίτσας

25 Απριλίου, 2016
Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βάμβακος στο Νομό Καρδίτσας

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,Βράντζα Παναγιώτα,κατέθεσε στη βουλή ερώτηση για τον  κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Βαγγέλη Αποστόλου,σχετικά με την Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βάμβακος στο Νομό Καρδίτσας.Ακολουθεί ολόκληρηη ερώτηση:

ΘΕΜΑ: Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βάμβακος στο Νομό Καρδίτσας.

Με την πληρωμή της Συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος για το έτος 2015, που πραγματοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 4 Απριλίου του 2016, προέκυψε ένα σημαντικό πρόβλημα πληρωμών για κάποιες περιοχές της χώρας, κυρίως Θεσσαλίας και Μακεδονίας, με εντονότερο αυτό του Νομού Καρδίτσας.

Στις περιοχές αυτές πραγματοποιήθηκε τηλεπισκοπικός έλεγχος, τα αποτελέσματα του οποίου έδειξαν ότι σχεδόν το σύνολο των ελεγχθέντων αγροτεμαχίων ήταν, είτε ακαλλιέργητα είτε σε πολύ κακή κατάσταση.

 Αποτέλεσμα αυτού ήταν, το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών να μείνει εκτός πληρωμών, ένα άλλο μέρος να εισπράξει πολύ μικρότερα ποσά από τα προβλεπόμενα και τέλος ένα μέρος να υπόκειται και σε καταλογισμούς προστίμων. Χαρακτηριστικό είναι δε το παράδειγμα του Δ.Δ. Καρδιτσομαγούλας, όπου το ποσοστό των παραγωγών που έμειναν εκτός πληρωμών, ξεπέρασε το 90%.

Τέλος, να σημειωθεί ότι στο νομό Καρδίτσας μόνο, το πρόβλημα αφορά περίπου 4000 αγροτεμάχια και το ποσό που αντιστοιχεί προσεγγίζει το 1.000.000 Ευρώ.

Επειδή, μέρος των αγροτεμαχίων αυτών ελέγχθηκε και με επιτόπιο έλεγχο με τελείως διαφορετικά αποτελέσματα.
Επειδή, σε κάποιες από αυτές τις περιοχές υπήρξαν πλημμυρικά φαινόμενα στην αρχή της περσινής καλλιεργητικής περιόδου, τα οποία πιστοποιούνται από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ.
Επειδή, σχεδόν το σύνολο των παραγωγών έχει παραδώσει τις προβλεπόμενες ποσότητες προϊόντος.
Επειδή, η σημαντική αυτή καλλιέργεια στηρίζεται στη συγκεκριμένη ενίσχυση και η πλειοψηφία των απλήρωτων παραγωγών κινδυνεύει να μην καλλιεργήσει την τρέχουσα περίοδο.
Επειδή, το «χαμένο» ποσό είναι πολύ μεγάλο, με τραγικές συνέπειες για την τοπική αλλά και εθνική οικονομία.       


    
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)    Προτίθεται να μεριμνήσει για την άμεση εξέταση των σχετικών ενστάσεων, ώστε οι εν λόγο παραγωγοί να πληρωθούν και να προλάβουν την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο;
1)    Προτίθεται να διερευνήσει, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών, γιατί υπήρξε αυτή η τεράστια απόκλιση μεταξύ των συμπερασμάτων του τηλεπισκοπικού ελέγχου και των υπολοίπων δεδομένων; 

 

Δείτε περισσότερα για:
Πληρωμες
Βαμβακος
Συνδεδεμένη

Επικαιρότητα